Europska unija

Portugal

Pregled

Glavni grad: 

Lisabon

Površina: 

92 226 km2

Broj stanovnika: 

10 341 330 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

2 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

184,931 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

portugalski

Politički sustav: 

polupredsjednička republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

21

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen area member: 

Da, pripadaschengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1986.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi portugalskog predsjedanja

Portugal se nalazi na zapadu Pirinejskog poluotoka i najzapadnija je zemlja kontinentalnog dijela Europe. Na sjeveru i istoku ima kopnenu granicu sa Španjolskom, a na zapadu i istoku dugačku obalu uz Atlantski ocean. Osim kontinentalnog dijela Portugalu pripadaju i otočne skupine Azori i Madeira, koje su autonomne regije.

Najvažniji sektori portugalskoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (25,1 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (19,9 %) i industrija (17,3 %).

Najvažniji izvozni partneri Portugala jesu Španjolska, Francuska i Njemačka, a najvažniji uvozni partneri Španjolska, Njemačka i Francuska.

Portugal u Europskoj uniji

Europski parlament

Portugal ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Portugalu

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici portugalske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi portugalskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1992. | siječanj – lipanj 2000. | srpanj – prosinac 2007.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Carlos Moedas povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirao Portugal, a zadužen je za istraživanje, znanost i inovacije.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno, „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Portugalu

Europski gospodarski i socijalni odbor

Portugal ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Portugal ima 11 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Portugal komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća portugalskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Portugal pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Portugala i EU-a u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Portugalu: 2,595 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Portugalu izražena kao postotak portugalskog bruto nacionalnog dohotka (BND) : 1,48 %
  • ukupni doprinos Portugala proračunu EU-a: 1,529 milijardi EUR
  • doprinos Portugala proračunu EU-a kao postotak njegova BND-a: 0,87 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Portugalu financira EU

Novcem koji Portugal uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Portugal

Praktične informacije

Back to top