Euroopan Unioni

Portugali

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Lissabon

Pinta-ala: 

92 226 km2

Väkiluku: 

10 341 330 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

2 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

184,931 miljardia EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

portugali

Valtiomuoto: 

puolipresidentillinen tasavalta

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

21

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen area member: 

Kyllä, Portugali on kuulunut Schengen-alueeseen 26.3.1995 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1986

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Portugali sijaitsee Iberian niemimaan länsiosassa, ja se on manner-Euroopan läntisin maa. Pohjoisessa ja idässä Portugalilla on maaraja Espanjan kanssa, ja lännessä ja etelässä Portugali rajoittuu Atlantin valtamereen. Portugaliin kuuluvat myös Azorien ja Madeiran saaristot, jotka ovat autonomisia alueita.

Portugalin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (25,1 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (19,9 %) sekä teollisuus (17,3 %).

Portugalin tärkeimmät vientimaat ovat Espanja, Ranska ja Saksa ja tuontimaat Espanja, Saksa ja Ranska.

Portugali EU:ssa

Euroopan parlamentti

Portugalilla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Portugalin-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Portugalin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Portugalin puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 1992 | tammikuu–kesäkuu 2000 | heinäkuu–joulukuu 2007

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Portugalista Euroopan komission jäseneksi on valittu Carlos Moedas, jonka vastuualueena on tutkimus, tiede ja innovointi.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Portugalin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Portugalilla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Portugalilla on 11 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Portugali pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Portugali antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Portugalin osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015:

  • EU-rahoitus Portugalissa: 2,595 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Portugalin bruttokansantuloon: 1,48 %
  • Portugalin maksut EU:n talousarvioon: 1,529 miljardia EUR
  • Portugalin EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,87 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Portugalissa

Portugalin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Portugalissa).

Käytännön tietoa

Back to top