Euroopa Liit

Portugal

Ülevaade

Pealinn: 

Lissabon

Pindala: 

92 226 km2

Rahvaarv: 

10 341 330 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

2 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

184,931 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

portugali

Poliitiline süsteem: 

poolpresidentaalne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

21

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

Schengen area member: 

Jah, Portugal on Schengeni ala liige alates 26. märts 1995

ELi liikmesriik alates: 

1. jaanuar 1986

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Portugali eesistumiseperioodid

Portugal asub Pürenee poolsaare lääneosas ja on Euroopa mandriosa kõige läänepoolsem riik. Riigil on põhjas ja idas maismaapiir Hispaaniaga ning tal on pikk rannajoon, piirnedes läänes ja lõunas Atlandi ookeaniga. Lisaks mandriosale hõlmab Portugal ka Assooride ja Madeira saarestikke, mis on riigi autonoomsed piirkonnad.

Portugali majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (25,1%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (19,9 %) ning tööstus (17,3 %).

Portugali peamised ekspordipartnerid on Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa ning peamised impordipartnerid on Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa.

Portugal ELis

Euroopa Parlament

Portugalist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Portugalis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Portugali valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ja aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Portugali eesistumiseperioodid:

jaanuar–juuni 1992 | jaanuar–juuni 2000 | juuli–detsember 2007

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Portugali poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Carlos Moedas, kelle vastutusalaks on teadus ja innovatsioon.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Portugalis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Portugalil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Portugalil on Euroopa Regioonide Komitees 11 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Portugal suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Portugali nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Portugal rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Portugali rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Portugalis – 2,595 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal (%) Portugali kogurahvatulust – 1,48 %
  • Portugali kogupanus ELi eelarvesse – 1,529 miljardit EUR
  • Portugali poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 0,87 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Portugalis

Rahalised vahendid, mida Portugal maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Portugal ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top