Euroopa Liit

Portugal

Portugal

Ülevaade

Portugali lipp

Poliitiline süsteem

Portugal on poolpresidentaalne vabariik, mille valitsusjuht on peaminister ja riigipea president, kes on volitatud ametisse nimetama peaministri ja teised valitsuse liikmed. Riik on jagatud 308 haldusüksuseks (município), mis omakorda jagunevad veel 3092 väiksemaks haldusüksuseks (freguesia). Ainsad juriidilise staatusega kohalikud haldusüksused on município ja freguesia ning riigi valitsus.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Portugali majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2018. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (24,9%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (19,1%) ning tööstus (18,5%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Portugali ekspordist 76% (Hispaania 25%, Prantsusmaa 13% ja Saksamaa 11%), samas kui ELi-väliselt läheb 5% Ameerika Ühendriikidesse ja 3% Angolasse.

76% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Hispaania 31%, Saksamaa 14% ja Prantsusmaa 8%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 3% Hiinast ning 2% nii Ameerika Ühendriikidest kui ka Venemaalt.

Portugal ELis

Euroopa Parlament

Portugalist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Portugalis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Portugali valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Portugali eesistumiseperioodid:

jaanuar–juuni 1992 | jaanuar–juuni 2000 | juuli–detsember 2007

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Portugali poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Elisa Ferreira, kelle vastutusalaks on ühtekuuluvuspoliitika ja reformid.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Portugalis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Portugalil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Portugalil on Regioonide Komitees 11 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Portugal suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Portugali nn saatkonna peamine ülesanne on tagada ELis riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Portugal?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Portugali 2018. aasta andmed:

  • ELi kogukulud Portugalis – 5,011 miljardit eurot
    (vastab 2,55 %-le Portugali kogurahvatulust)
  • Kogu osamaks ELi eelarvesse – 1,699 miljardit eurot
    (vastab 0,86 %-le Portugali kogurahvatulust)

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Portugalis

Rahalised vahendid, mida Portugal maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Portugalile kasulikud on.

Back to top