Europæiske Union

Portugal

Oversigt

Hovedstad: 

Lissabon

Areal: 

92 226 km2

Befolkning: 

10 341 330 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

2 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

184,931 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Portugisisk

Styreform: 

Semi-præsidentiel republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

21

Valuta: 

Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

Ja, med i Schengenområdet siden 26. marts 1995

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1986

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for portugisiske formandskaber

Portugal ligger i den vestlige del af Den Iberiske Halvø og er det vestligste land på det europæiske fastland. Landet deler landegrænse med Spanien mod nord og øst og har en lang kystlinje ved Atlanterhavet mod vest og syd. I tillæg til det portugisiske fastland omfatter landet øgrupperne Azorerne og Madeira, som er selvstyrende regioner.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den portugisiske økonomi engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (25,1 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (19,9 %) samt industri (17,3 %).

Portugals største eksportpartnere er Spanien, Frankrig og Tyskland, mens landets største importpartnere er Spanien, Tyskland og Frankrig.

Portugal i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 portugisiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Portugal

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den portugisiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for portugisiske formandskaber:

Januar-juni 1992 | Januar-juni 2000 | Juli-december 2007

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Portugal har udnævnt Carlos Moedas som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for forskning, videnskab og innovation.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Portugal

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Portugal har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Portugal har 11 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Portugal kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "portugisisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Portugal, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Portugals finanser i relation til EU i 2015:

  • EU’s samlede udgifter i Portugal – 2,595 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Portugals bruttonationalindkomst (BNI) – 1,48 %
  • Portugals samlede bidrag til EU’s budget – 1,529 milliarder EUR
  • Portugals bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,87 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Portugal

De penge, som Portugal betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Portugal

Praktiske oplysninger

Back to top