Evropská unie

Portugalsko

Přehled

Hlavní město: 

Lisabon

Rozloha: 

92 226 km2

Počet obyvatel: 

10 341 330 (2016)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 

2 % (2016)

Hrubý domácí produkt (HDP): 

184,931 miliardy EUR (2016)

Úřední jazyk EU: 

portugalština

Politický systém: 

parlamentní republika

Počet křesel v Evropském parlamentu: 

21

Měna: 

Euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999

Schengen area member: 

Ano, součástí schengenského prostoru je od 26. března 1995.

Vstup do EU: 

1. ledna 1986

Předsednictví v Radě: 

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránkyaktuálním předsednictví Rady EU - Období portugalského předsednictví

Portugalsko najdeme v západní části Pyrenejského poloostrova. Ze zemí kontinentální Evropy se nachází nejzápadněji. Na severu a východě sousedí se Španělskem. Na západě a jihu Portugalska se táhne dlouhé atlantské pobřeží. Kromě pevninské části zahrnuje Portugalsko také souostroví Azory a Madeira, které jsou autonomními regiony.

Nejdůležitějšími odvětvími portugalského hospodářství byly v roce 2015 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (25,1 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (19,9 %) a průmysl (17,3 %).

Hlavními vývozními partnery Portugalska jsou Španělsko, Francie a Německo. Portugalsko dováží nejvíce ze Španělska, Německa a Francie.

Portugalsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 portugalských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Portugalsku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci portugalského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období portugalského předsednictví:

leden–červen 1992 | leden–červen 2000 | červen–prosinec 2007

Předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Portugalsko nominovalo Carlose Moedase, který je odpovědný za výzkum, vědu a inovace.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Portugalsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Portugalsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 12 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Portugalsko má 11 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají regionální a místní zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Portugalsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby portugalské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Portugalsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU do Portugalska a naopak (2015):

  • Výdaje EU v Portugalsku celkem: 2,595 miliardy EUR
  • Výdaje EU celkem jako % podíl portugalského hrubého národního důchodu (HND): 1,48 %
  • Portugalský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 1,529 miliardy EUR
  • Portugalský příspěvek do rozpočtu EU jako % portugalského HND: 0,87 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Portugalsku

Příspěvek Portugalska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Portugalsku a financovaných z prostředků EU

Praktické informace

Back to top