Европейски съюз

Португалия

Преглед

Столица: 

Лисабон

Площ: 

92 226 км2

Население: 

10 341 330 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

2 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

184,931 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

португалски

Политическа система: 

полупрезидентска република

Места в Европейския парламент: 

21

Валута: 

Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Schengen area member: 

Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Член на ЕС от: 

1 януари 1986 г.

Председателство на Съвета: 

Португалия се намира в западната част на Иберийския полуостров и е най-западната страна на континентална Европа. Страната има сухопътна граница с Испания на север и изток и дълга крайбрежна ивица на Атлантическия океан на запад и юг. Освен континентална част, Португалия включва и Азорските острови и Мадейра, които са автономни нейни региони.

Най-важните сектори на португалската икономика през 2015 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25,1%), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (19,9%) и промишлеността (17,3%).

Португалия изнася най-много стоки в Испания, Франция и Германия, а най-много внася от Испания, Германия и Франция.

Португалия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Португалия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Португалия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на португалското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на португалските председателства:

януари — юни 1992 г. | януари — юни 2000 г. | юли — декември 2007 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Португалия комисар в Европейската комисия е Карлош Моедаш, който отговаря за изследванията, науката и иновациите.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Португалия

Европейски икономически и социален комитет

Португалия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Португалия има 11 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Португалия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Португалия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Португалия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Португалия с ЕС през 2015 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 2,595 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Португалия — 1,48 %
  • Обща вноска на Португалия в бюджета на ЕС — 1,529 млрд. евро
  • Вноска на Португалия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,87 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Португалия

Средствата, които Португалия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Португалия се възползва от финансирането от ЕС

Практическа информация

Back to top