European Union website, the official EU website

Polen

Översikt: 

Polen ligger i Centraleuropa och gränsar i väster till Tyskland, i söder till Tjeckien och Slovakien, i öster till Ukraina och Vitryssland och i norr till Litauen och den ryska enklaven Kaliningrad. Polen har en lång kust vid Östersjön och domineras av ett böljande slättlandskap i norr. I söder utgör bergskedjan Karpaterna en naturlig gräns mot Slovakien.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var industri (26,1 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (25,4 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (14,7 %).

Polen exporterar främst till Tyskland, Storbritannien och Tjeckien och importerar mest från Tyskland, Ryssland och Kina.

Huvudstad: 

Warszawa

Yta: 

312 679 km2

Folkmängd: 

38 005 614 (2015) 

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

7,5 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

427,737 miljarder EUR (2015)

Officiella EU-språk: 

Polska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Antal platser i Europaparlamentet: 

51

Valuta: 

Polska złoty (PLN)

Schengenland?: 

Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

Ordförandeland i EU: 

Polen har hållit i det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd en gång, 2011.

Polen i EU

Europaparlamentet

Polen har 51 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Polen

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Polens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Polens ordförandeskap:

Juli–december 2011

Läs mer om EU:s nuvarande ordförandeland.

EU-kommissionen

Polens ledamot i EU-kommissionen är Elżbieta Bieńkowska, som ansvarar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Polen

Ekonomiska och sociala kommittén

Polen har 21 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Regionkommittén

Polen har 18 ledamöter i Regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Polen för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Polens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Polen med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Polen och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Polen: 13,358 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 3,25 %
  • Polens EU-avgift: 3,718 miljarder EUR
  • Polens EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,90 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Polen

Polens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Polen.

Praktisk information