European Union website, the official EU website

Poljska

Pregled: 

Poljska je srednjeevropska država, ki na zahodu meji na Nemčijo, na jugu na Češko in Slovaško, na vzhodu na Ukrajino in Belorusijo, na severu pa na Litvo in rusko eksklavo Kaliningrad. Ima precej dolgo obalo ob Baltskem morju, njen severni del je pretežno rahlo valovit nižinski svet. Na jugu Karpati se dvigujejo Karpati in predstavljajo naravno razvodje in mejo s Slovaško.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Poljske leta 2015 so bili industrija (26,1 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (25,4 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,7 %).

Glavni izvozni partnerji so Nemčija, Velika Britanija in Češka, glavni uvozni partnerji pa Nemčija, Rusija in Kitajska.

Glavno mesto: 

Varšava

Površina: 

312 679 km(2)

Prebivalstvo: 

38 005 614 (2015) 

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

7,5 % (2015)

Bruto domači proizvod (BDP): 

427,737 milijarde EUR (2015)

Uradni jezik(-i) EU: 

poljščina

Politična ureditev: 

parlamentarna republika

Država članica EU od: 

1. maja 2004

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

51

Valuta: 

poljski zlot (PLN)

Članica schengenskega območja?: 

Da, članica schengenskega območja od 21. decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: 

Poljska je Svetu EU predsedovala enkrat, leta 2011.

Poljska v EU

Evropski parlament

S Poljske prihaja 51 poslancev Evropskega parlamenta. Več o poljskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Poljskem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki poljske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Poljsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2011

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU.

Evropska komisija

Članica Evropske komisije iz Poljske je Elżbieta Bieńkowska, ki je pristojna za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Poljskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Poljska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 21 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Poljska ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 18 predstavnikov . To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Poljske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega poljskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se poljski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Poljska prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Poljska–EU leta 2015:

  • Skupaj finančna sredstva za Poljsko: 13,358 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % poljskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 3,25 %
  • Skupaj poljski prispevek v proračun EU: 3,718 milijarde EUR
  • Poljski prispevek v proračun EU v % poljskega BND: 0,90 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Poljskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Poljska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Poljski prinesla sredstva EU.

Praktične informacije