Európska únia

Poľsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Varšava

Rozloha: 

312 679 km2

Obyvateľstvo: 

37 967 209 (2016) 

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

7,4 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

424,269 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

poľština

Politický systém: 

parlamentná republika

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

51

Mena: 

poľský zlotý (PLN)

Schengen area member: 

Áno, štát schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Členstvo v EÚ od: 

1. mája 2004

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Poľska

Poľsko je krajinou v strednej Európe, ktorá na západe hraničí s Nemeckom, na juhu s Českou republikou a Slovenskom, s Ukrajinou a Bieloruskom na východe a na severe s Litvou a ruskou exklávou Kaliningradská oblasť. Poľsko má dlhé pobrežie Baltského mora a na severe ho do veľkej miery charakterizujú nízko položené siahodlhé pláne. Na juhu pohorie Karpát rozdeľuje povodia a tvorí prírodnú hranicu so Slovenskom.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Poľska v roku 2015 boli priemysel (26,1 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (25,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,7 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Poľska sú Nemecko, Spojené kráľovstvo a Česká republika, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Rusko a Čína.

Poľsko v EÚ

Európsky parlament

Poľsko má v Európskom parlamente 51 poslancov. Poslanci EP za Poľsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Poľsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia poľskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Poľska:

júl až december 2011

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Poľsko do Európskej komisie je Elżbieta Bieńkowska, ktorá zodpovedá za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Poľsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Poľsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 21 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Poľsko má v Európskom výbore regiónov 18 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Poľsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Poľska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Poľska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Poľska s EÚ v roku 2015:

  • Celkové výdavky EÚ v Poľsku – 13,358 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % poľského hrubého národného dôchodku (HND) – 3,25 %
  • Celkový príspevok Poľska do rozpočtu EÚ – 3,718 miliardy EUR
  • Príspevok Poľska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,90 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Poľsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Poľska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Poľsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Poľsku

Back to top