Unia Europejska

Polska

Informacje ogólne

Stolica: 

Warszawa

Powierzchnia: 

312 679 km2

Ludność państwa: 

37 967 209 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

7,4 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

424,269 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

polski

Ustrój polityczny: 

republika parlamentarna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

51

Waluta: 

złoty polski (PLN)

Schengen area member: 

Tak. Polska jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

W UE od: 

1 maja 2004 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty polskiej prezydencji

Polska jest krajem leżącym w Europie Środkowej, od zachodu graniczącym z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą i Białorusią, a od północy z Litwą i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Większość północnej granicy ciągnie się wzdłuż Morza Bałtyckiego, a w północnej części kraju dominują niziny. Na południu naturalną granicę między Polską a Słowacją wyznaczają Tatry.

Do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (26,1 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (25,4 %) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (14,7 %).

Główne rynki eksportowe dla polskiej gospodarki to Niemcy, Wielka Brytania i Czechy, a importowe – Niemcy, Rosja i Chiny.

Polska w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 51 posłów z Polski. Więcej informacji o polskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele polskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty polskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2011 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Polską komisarz w Komisji Europejskiej jest Elżbieta Bieńkowska, która odpowiada za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Polsce

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Polska ma 21 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Polska ma 18 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Polska utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada RP przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Polska wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Polska a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Polsce: 13,358 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % polskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 3,25 %
  • Łączny wkład Polski do budżetu UE: 3,718 miliardów EUR
  • Wkład Polski do budżetu UE jako % polskiego DNB – 0,90 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Polsce

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Polskę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Polska się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Informacje praktyczne

Back to top