Europese Unie

Polen

In het kort

Hoofdstad: 

Warschau

Oppervlakte: 

312 679 km2

Bevolking: 

37 967 209 (2016) 

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

7,4 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

424,269 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Pools

Staatsbestel: 

parlementaire republiek

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

51

Munteenheid: 

Poolse złoty (PLN)

Schengen area member: 

Ja, Polen maakt deel uit van het Schengengebied sinds 21 december 2007.

EU-lidstaat sinds: 

1 mei 2004

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Polen

Polen ligt in Centraal-Europa. Het grenst in het westen aan Duitsland, in het zuiden aan Tsjechië en Slowakije, in het oosten aan Oekraïne en Wit-Rusland en in het noorden aan Litouwen en de Russische exclave Kaliningrad. Polen heeft in het noorden ook een lange kustlijn aan de Oostzee, met daarachter golvende laagvlaktes. In het zuiden vormen de Karpaten een waterscheiding en een natuurlijke grens met Slowakije.

De belangrijkste sectoren van de Poolse economie waren in 2015 industrie (26,1 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (25,4 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (14,7 %).

Polen exporteert vooral naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië, en importeert vooral uit Duitsland, Rusland en China.

Polen in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement telt 51 Poolse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Polen

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Poolse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Polen:

Juli-december 2011

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Polen heeft Elżbieta Bieńkowska aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Polen

Europees Economisch en Sociaal Comité

Polen heeft 21 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Polen heeft 18 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Polen houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Poolse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Polen?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Polen in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Polen: 13,358 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Poolse bruto nationaal inkomen (bni): 3,25 %
  • Totale Poolse bijdrage aan de EU-begroting: 3,718 miljard EUR
  • Poolse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,90 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Polen

Het geld dat Polen bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Polen.

Praktische informatie

Back to top