Europese Unie

Polen

In het kort

Vlag van Polen

Staatsbestel

Polen is een parlementaire republiek met een regeringsleider (de eerste minister) en een staatshoofd (de president). De uitvoerende macht berust bij de raad van ministers. Het land is verdeeld in 16 woiwodschappen (provincies), grotendeels gebaseerd op de historische regio’s van het land. Die provincies worden gezamenlijk bestuurd door een door de regering aangestelde wojwod (gouverneur), een gekozen regionale vergadering en een door die vergadering gekozen bestuur.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Poolse economie waren in 2016 industrie (26,5%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (26,2%) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (14,7%).

De handel met andere EU-landen is goed voor 80% van de Poolse uitvoer (Duitsland 27%, Verenigd Koninkrijk en Tsjechië beide 7%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU zijn Rusland (3%) en de Verenigde Staten (2%).

72% van de invoer in Polen komt uit de rest van de EU (Duitsland 28%, Nederland 6% en Italië 5%). 8% is afkomstig uit China en 6% uit Rusland.

Polen in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 51 Poolse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Polen

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Poolse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Polen:

juli-december 2011

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De volgende link brengt u naar een externe websiteHuidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Polen heeft Elżbieta Bieńkowska aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Polen

Europees Economisch en Sociaal Comité

Polen heeft 21 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Polen heeft 18 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Polen houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Poolse “ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Polen?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Polen in 2017:

  • Totale bestedingen van de EU in Polen: 11,921 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Poolse bruto nationaal inkomen (bni): 2,67%
  • Totale Poolse bijdrage aan de EU-begroting: 3,048 miljard euro
  • Poolse bijdrage aan de EU-begroting in % van het bni: 0,68%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Polen

De bijdrage van Polen aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Polen.

Back to top