Europos Sąjunga

Lenkija

Apžvalga

Sostinė: 

Varšuva

Plotas: 

312 679 km2

Gyventojų sk.: 

37 967 209 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

7,4 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

424,269 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

lenkų

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

51

Valiuta: 

Lenkijos zlotas (PLN)

Schengen area member: 

Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Lenkijos pirmininkavimo Tarybai datos

Lenkija yra Vidurio Europos šalis. Vakaruose ji ribojasi su Vokietija, pietuose – su Čekija ir Slovakija, rytuose – su Ukraina ir Baltarusija, o šiaurėje – su Lietuva ir Rusijos eksklavu – Kaliningrado sritimi. Lenkija turi ilgą Baltijos jūros pakrantės ruožą, šalies šiaurėje dominuoja kalvotos žemumos. Pietuose Karpatų kalnais eina vandenskyra ir natūrali riba su Slovakija.

Svarbiausi Lenkijos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo pramonė (26,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (25,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (14,7 %).

Pagrindinės Lenkijos eksporto partnerės yra Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Čekija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Rusija ir Kinija.

Lenkija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Lenkijai atstovauja 51 narys.

Europos Parlamento biuras Lenkijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Lenkijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Lenkijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2011 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Lenkijos deleguota Europos Komisijos narė yra Elżbieta Bieńkowska, atsakinga už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Lenkijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 21 Lenkijos atstovas. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Lenkijai atstovauja 18 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Lenkija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Lenkijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Lenkija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Lenkijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Lenkijoje – 13,358 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Lenkijoje sudaro 3,25 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Lenkijos įnašas į ES biudžetą – 3,718 milijardo EUR.
  • Lenkijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,90 % Lenkijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Lenkijoje

Lenkijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Lenkijai.

Praktinė informacija

Back to top