Europos Sąjunga

Lenkija

Lenkija

Apžvalga

Lenkijos vėliava

Politinė sistema

Lenkija yra parlamentinė respublika, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas. Svarbiausias vyriausybės struktūros elementas – ministrų taryba. Šalis suskirstyta į 16 vaivadijų, kurių ribos iš esmės atitinka šalies istorinių regionų ribas. Administracinę valdžią vaivadijose dalijasi vyriausybės skiriamas gubernatorius, renkama regioninė asamblėja ir regioninės asamblėjos išrinktas vykdomosios valdžios pareigūnas.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Lenkijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (26,2 %), pramonė (25,6 %) ir viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (14,0 %).

80 % Lenkijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 28 %, Čekiją ir Prancūziją – po 6 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Rusiją ir Jungtines Amerikos Valstijas (po 3 %).

69 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 27 %, Nyderlandų – 6 %, Italijos – 5 %), o už ES ribų – 8 % iš Kinijos ir 7 % iš Rusijos.

Lenkija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Lenkijai atstovauja 52 narys. Lenkijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Lenkijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Lenkijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Lenkijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2011 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirta Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Lenkijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Januszas Wojciechowskis, atsakingas už žemės ūkį.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Lenkijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 21 Lenkijos atstovas. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Lenkijai atstovauja 21 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Lenkija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Lenkijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Lenkija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Lenkijos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Lenkijoje suma – 16,350 mlrd. EUR
    (atitinka 3,43 proc. Lenkijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 3,983 mlrd. EUR
    (atitinka 0,84 proc. Lenkijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Lenkijoje

Lenkijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Lenkijai.

Back to top