Európai Únió

Lengyelország

Áttekintés

Főváros: 

Varsó

Terület: 

312 679 km2

Népesség: 

37 967 209 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

7,4 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

424,269 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

lengyel

Államforma, politikai rendszer: 

parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 

2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

51

Pénznem: 

lengyel złoty (PLN)

Schengen-tagság: 

Lengyelország 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A lengyel soros elnökség időszaka(i)

Lengyelország közép-európai ország; nyugaton Németország, délen a Cseh Köztársaság és Szlovákia, keleten Ukrajna és Fehéroroszország, északon pedig Litvánia és a Kalinyingrádi terület – Oroszország Lengyelország és Litvánia közé beékelt exklávéja – határolja. Lengyelország emellett a Balti-tengerrel is határos, és hosszú partszakasszal rendelkezik. Az ország északi része csaknem teljes egészében alacsony fekvésű, sík terület, délen a Kárpátok hegyvonulata alkot természetes vízválasztó határvonalat Szlovákiával.

2015-ben a lengyel gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (26,1%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (25,4%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (14,7%).

Lengyelország elsősorban Németországba, az Egyesült Királyságba és a Cseh Köztársaságba exportál árut, a behozatal tekintetében pedig Németország, Oroszország és Kína a fő kereskedelmi partnere.

Lengyelország az EU-ban

Európai Parlament

Lengyelország 51 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a lengyel választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Lengyelországi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a lengyel kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A lengyel soros elnökség időszaka(i):

2011. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság lengyel tagja Elżbieta Bieńkowska, aki a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Lengyelországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Lengyelországnak 21 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Lengyelországnak 18 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Lengyelország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Lengyelország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Lengyelország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Lengyelországban: 13,358 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a lengyel bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 3,25 %
  • Lengyelország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 3,718 milliárd EUR
  • Lengyelországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a lengyel GNI-hez viszonyítva: 0,90 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Lengyelországban

A tagállamok, így a Lengyelország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Lengyelország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók