Európai Unió

Lengyelország

Áttekintés

Lengyelország lobogója

Államforma, politikai rendszer

Lengyelország parlamentáris köztársaság. A kormányfő a miniszterelnök, az állam élén a köztársasági elnök áll. A kormány gerincét a Minisztertanács alkotja. Az ország történelmileg 16 vajdaságra tagolódik. Vajdasági szinten a közigazgatási hatásköröket a kormány által kinevezett kormányzó, valamint a közvetlenül választott regionális közgyűlés és annak megválasztott elnöke gyakorolják együttesen.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a lengyel gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (26,5%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (26,2%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (14,7%).

Az EU-n belüli kereskedelem a lengyelországi export 80%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 27%-a Németországba, 7%-a az Egyesült Királyságba és újabb 7%-a a Csehországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a lengyel exporttermékek 3%-a Oroszországban, 2%-a pedig az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Lengyelországba behozott termékek 72%-a EU-tagországból érkezik (28%-uk Németországból, 6%-uk Hollandiából, 5%-uk Olaszországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 8%, az Oroszországból behozott termékeké pedig 6%.

Lengyelország az EU-ban

Európai Parlament

Lengyelország 51 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a lengyelországi választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Lengyelországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a lengyel kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A lengyel soros elnökség időszaka:

2011. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság lengyel tagja Elżbieta Bieńkowska, aki a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Lengyelországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Lengyelországnak 21 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Lengyelországnak 18 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Lengyelország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Lengyelország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2017-es uniós költségvetés sarokszámai Lengyelország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Lengyelországban: 11,921 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a lengyel bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,67%
  • Lengyelország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 3,048 milliárd euró
  • Lengyelország befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,68%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Lengyelországban

A tagállamok, így a Lengyelország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Lengyelország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top