Europska unija

Poljska

Pregled

Glavni grad: 

Varšava

Površina: 

312 679 km2

Broj stanovnika: 

37 967 209 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

7,4 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

424,269 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

poljski

Politički sustav: 

unitarna višestranačka zastupnička demokratska republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

51

Valuta: 

Poljski zloti PLN

Schengen area member: 

Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Datum pristupanja EU-u: 

1. svibnja 2004.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi poljskog predsjedanja

Poljska je država u središnjoj Europi. Graniči s Njemačkom na zapadu, s Češkom i Slovačkom na jugu, s Ukrajinom i Bjelorusijom na istoku te s Litvom i Kalinjingradskom oblasti u Rusiji na sjeveru. Poljska ima dugačku obalu na Baltičkome moru, a krajolikom uglavnom prevladavaju nizinske ravnice na sjeveru. Na jugu Karpati čine razvodnicu i prirodnu granicu sa Slovačkom i Češkom.

Najvažniji sektori poljskoga gospodarstva u 2015. bili su industrija (26,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (25,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,7 %).

Najvažniji izvozni partneri Poljske jesu Njemačka, Ujedinjena Kraljevina i Češka, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Rusija i Kina.

Poljska u EU-u

Europski parlament

Poljska ima 51 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Poljskoj

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluje 98 predstavnika poljske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća koordinira država koja predsjeda Vijećem. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi poljskog predsjedanja:

Srpanj – prosinac 2011.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Elżbieta Bieńkowska povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Poljska, a zadužena je za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Poljskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Poljska ima 21 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Poljska ima 18 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Poljska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća poljskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Poljska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini.

Pregled financijskih odnosa Poljske s EU-om u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Poljskoj: 13,358 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Poljskoj izražena kao postotak poljskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 3,25 %
  • ukupni doprinos Poljske proračunu EU-a: 3,718 milijardi EUR
  • doprinos Poljske proračunu EU-a kao postotak poljskog BND-a: 0,90 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Poljskoj financira EU

Novcem koji Poljska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Poljsku.

Praktične informacije o Poljskoj

Back to top