Europska unija

Poljska

Poljska

Pregled

poljska zastava

Politički sustav

Poljska je parlamentarna republika s premijerom na čelu vlade i predsjednikom na čelu države. Središnja struktura vlade je vijeće ministara. Zemlja je podijeljena na 16 pokrajina, uglavnom na temelju povijesnih regija. Upravnu vlast na razini pokrajina dijele guverner kojeg imenuje vlada, izabrana regionalna skupština te izvršni dužnosnik kojeg izabire regionalna skupština.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori poljskoga gospodarstva u 2016. bili su industrija (26,5 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (26,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,7 %).

Trgovina unutar EU-a čini 80 % izvoza Poljske (27 % u Njemačku, 8% u Ujedinjenu Kraljevinu i isto toliko u Češku), a kad je riječ o državama izvan EU-a 3 % izvoza odlazi u Rusiju, a 2% u Sjedinjene Američke Države.

U pogledu uvoza, 72 % uvozi se iz država članica EU-a (28 % iz Njemačke, 6% iz Nizozemske i 5 % iz Italije), a kad je riječ o državama izvan EU-a 8 % dolazi iz Kine te 6 % iz Rusije.

Poljska u EU-u

Europski parlament

Iz Poljske dolazi 51 zastupnik u Europskom parlamentu . Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Poljskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici poljske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi poljskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2011.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sljedeća vas poveznica preusmjerava na vanjsko web-mjestoTrenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Elżbieta Bieńkowska povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Poljska, a zadužena je za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Poljskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Poljska ima 21 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru . S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Poljska ima 18 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Poljska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća poljskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Poljska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Što je gospodarstvo države razvijenije, ona uplaćuje više, i obrnuto. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Poljske i EU-a u 2017.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Poljskoj: 11,921 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Poljskoj izražena kao postotak poljskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 2,67 %
  • ukupni doprinos Poljske proračunu EU-a: 3,048 milijarde EUR
  • doprinos Poljske proračunu EU-a izražen kao postotak njezina BND-a: 0,68 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Poljskoj financira EU

Novcem koji Poljska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Poljsku.

Back to top