Euroopan Unioni

Puola

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Varsova

Pinta-ala: 

312 679 km2

Väkiluku: 

37 967 209 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

7,4 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

424,269 miljardia EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

puola

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen tasavalta

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

51

Rahayksikkö: 

Puolan zloty (PLN)

Schengen area member: 

Kyllä, Puola on kuulunut Schengen-alueeseen 21.12.2007 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.5.2004

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Itäisessä Keski-Euroopassa sijaitsevan Puolan rajanaapureita ovat lännessä Saksa, etelässä Tšekki ja Slovakia, idässä Ukraina ja Valko-Venäjä sekä pohjoisessa Liettua ja Venäjän erillisalue Kaliningrad. Puolalla on pitkä rantaviiva Itämerellä. Pohjois-Puolasta suurin osa on alavaa, kumpuilevaa maastoa. Etelässä Karpaattien vuoristo muodostaa vedenjakajan ja luonnollisen rajan Puolan ja Slovakian välille.

Puolan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 teollisuus (26,1 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (25,4 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (14,7 %).

Puolan tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tšekki ja tuontimaat Saksa, Venäjä ja Kiina.

Puola EU:ssa

Euroopan parlamentti

Puolalla on 51 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Puolan-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Puolan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Puolan puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 2011

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Puolasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Elżbieta Bieńkowska, jonka vastuualueena on sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Puolan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Puolalla on 21 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Puolalla on 18 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Puola pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Puola antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Puolan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015:

  • EU-rahoitus Puolassa: 13,358 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Puolan bruttokansantuloon: 3,25 %
  • Puolan maksut EU:n talousarvioon: 3,718 miljardia EUR
  • Puolan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,90 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Puolassa

Puolan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Puolassa).

Käytännön tietoa

Back to top