Euroopan Unioni

Puola

Perustiedot

Puolan lippu

Valtiomuoto

Puola on parlamentaarinen tasavalta, jonka hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti. Maa jakautuu 16 voivodikuntaan, jotka suurelta osin perustuvat historiallisiin alueisiin. Voivodikunnan tasolla hallinnosta vastaavat keskushallituksen nimittämä voivodikunnan johtaja, vaaleilla valittu aluevaltuusto ja sen valitsema aluehallitus.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Puolan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2016 teollisuus (26,5 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (26,2 %) sekä julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (14,7 %).

Puolan Liettuan viennistä 80 % on EU:n sisäistä (Saksa 27 %, Yhdistynyt kuningaskunta 9 % ja Tšekki 7 %); 3 % viennistä suuntautuu Venäjälle ja 2 % Yhdysvaltoihin.

Tuonnista puolestaan 72 % tulee muista EU-maista (Saksa 28 %, Alankomaat 6 % ja Italia 5 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (8 %) ja Venäjä (6 %).

Puola EU:ssa

Euroopan parlamentti

Puolalla on 51 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Puolan-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Puolan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Puolan puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 2011

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Linkki ulkoiselle verkkosivustolleEU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Puolasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Elżbieta Bieńkowska, jonka vastuualueina ovat sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Puolan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Puolalla on 21 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Puolalla on 18 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Puola pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Puola antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Puolan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2017:

  • Puolan saama EU-rahoitus: 11,921 miljardia euroa
  • Puolan saama EU-rahoitus suhteessa maan bruttokansantuloon (BKTL): 2,67 %
  • Puolan maksut EU:n talousarvioon: 3,048 miljardia euroa
  • Puolan EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,68 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Puolassa

Puolan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Puolassa)

Back to top