Euroopa Liit

Poola

Ülevaade

Poola lipp

Poliitiline süsteem

Poola on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Valitsuse struktuuri keskmes on ministrite nõukogu. Riik on jagunenud 16 vojevoodkonnaks. Selline jaotus põhineb suures osas riigi ajaloolistel piirkondadel. Haldusjuhtimine vojevoodkonna tasandil on jagatud valitsuse poolt määratud kuberneri, rahva poolt valitud piirkondliku omavalitsuse ja piirkondliku omavalitsuse valitud esimehe vahel.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Poola majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal tööstus (26,5%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (26,2%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (14,7%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Poola ekspordist 80% (Saksamaa 27%, Ühendkuningriik ja Tšehhi Vabariik mõlemad 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 3% Venemaale ja 2% Ameerika Ühendriikidesse.

72% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 28%, Madalmaad 6% ja Itaalia 5%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 8% Hiinast ja 6% Venemaalt.

Poola ELis

Euroopa Parlament

Poolal on Euroopa Parlamendis 51 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Poolas

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Poola valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Poola eesistumise perioodid:

juuli–detsember 2011

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Poola poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Elżbieta Bieńkowska, kelle vastutusalaks on siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Poolas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Poolal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 21 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Poolal on Regioonide Komitees 18 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Poola suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Poola nn saatkonna peamine ülesanne on tagada ELis riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Poola rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Poola rahaliste vahendite jaotus ELis 2017. aastal

  • ELi kogukulud Poolas: 11,921 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Poola kogurahvatulus: 2,67%
  • Poola kogupanus ELi eelarvesse: 3,048 miljardit eurot
  • Poola poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) riigi kogurahvatulus: 0,68%

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Poolas

Rahalised vahendid, mida Poola maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Poolale kasulikud on.

Back to top