Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολωνία

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: 

Βαρσοβία

Έκταση: 

312 679 km2

Πληθυσμός: 

37 967 209 (2016) 

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 

7,4 % (2016)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): 

424,269 δισεκατομμύρια EUR (2016)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: 

Πολωνικά

Πολίτευμα: 

κοινοβουλευτική δημοκρατία

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

51

Νόμισμα: 

Πολωνικό ζλότι (PLN)

Schengen area member: 

Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 

1η Μαΐου 2004

Προεδρία του Συμβουλίου: 

Η Πολωνία είναι χώρα της κεντρικής Ευρώπης και συνορεύει με τη Γερμανία στα δυτικά, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία στα νότια, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία στα ανατολικά, και με τη Λιθουανία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στα βόρεια. Έχει μεγάλη ακτογραμμή στη Βαλτική Θάλασσα, και το βόρειο τμήμα της καλύπτεται κατά κύριο λόγο από λοφώδεις κυματοειδείς πεδιάδες. Στα νότια, τα Καρπάθια όρη σχηματίζουν μια λεκάνη απορροής και τα φυσικά σύνορα με τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Το 2015 οι σημαντικότεροι τομείς της πολωνικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (26,1%), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (25,4%), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,7%).

Η Πολωνία πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τσεχική Δημοκρατία, ενώ οι εισαγωγές της προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, τη Ρωσία και την Κίνα.

Η Πολωνία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πολωνία έχει 51 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πολωνία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της πολωνικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Πολωνία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2011

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ορισθείσα από την Πολωνία επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Εσωτερικής Αγοράς, της Βιομηχανίας, της Επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Πολωνία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και στην κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Πολωνία έχει 18 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Πολωνία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Πολωνίας στην ΕΕ», η πολωνική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και λαμβάνει η Πολωνία;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά δίνει βάρος στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους.

Ανάλυση των οικονομικών της Πολωνίας σε σχέση με την ΕΕ το 2015:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Πολωνία: 13,358 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του πολωνικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ): 3,25 %
  • Συνολική συνεισφορά της Πολωνίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 3,718 δισεκατομμύρια EUR
  • Συνεισφορά της Πολωνίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 0,90 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Πολωνία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Πολωνία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Πολωνία από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες

Back to top