Europæiske Union

Polen

Oversigt

Hovedstad: 

Warszawa

Areal: 

312 679 km2

Befolkning: 

37 967 209 (2016) 

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

7,4 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

424,269 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Polsk

Styreform: 

Parlamentarisk republik

Pladser i Europa-Parlamentet: 

51

Valuta: 

Polsk zloty (PLN)

Schengen area member: 

Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

EU-medlemsland siden: 

1. maj 2004

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for polske formandskaber

Polen ligger i Centraleuropa og grænser op til Tyskland mod vest, Tjekkiet og Slovakiet mod syd, Ukraine og Hviderusland mod øst og Litauen og den russiske enklave Kaliningrad mod nord. Polen har en lang kyststrækning ved Østersøen, og den nordlige del af landet består især af lavtliggende, flade områder. Mod syd udgør Karpaterne et afvandingsområde og en naturlig grænse til Slovakiet.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den polske økonomi industri (26,1 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (25,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,7 %).

Polens største eksportpartnere er Tyskland, Storbritannien og Tjekkiet, mens landets største importpartnere er Tyskland, Rusland og Kina.

Polen i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 51 polske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Polen

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den polske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for polske formandskaber:

Juli-december 2011

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Polen har udnævnt Elżbieta Bieńkowska som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for det indre marked, erhvervsliv, iværksætteri og SMV'er.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Polen

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Polen har 21 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Polen har 18 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Polen kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "polsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Polen, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Polens finanser i relation til EU i 2015:

  • EU’s samlede udgifter i Polen – 13,358 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Polens bruttonationalindkomst (BNI) – 3,25 %
  • Polens samlede bidrag til EU’s budget – 3,718 milliarder EUR
  • Polens bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,90 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Polen

De penge, som Polen betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Polen.

Praktiske oplysninger

Back to top