Европейски съюз

Полша

Преглед

Столица: 

Варшава

Площ: 

312 679 км2

Население: 

37 967 209 (2016 г.)

Дял от общото население на ЕС: 

7,4 % (2016 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 

424,269 милиарда EUR (2016 г.)

Официални езици на ЕС: 

полски

Политическа система: 

парламентарна република

Места в Европейския парламент: 

51

Валута: 

полска злота (PLN)

Schengen area member: 

Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Член на ЕС от: 

1 май 2004 г.

Председателство на Съвета: 

Полша е страна в Централна Европа и граничи с Германия на запад, с Чехия и Словакия на юг, с Украйна и Беларус на изток и с Литва и руския ексклав Калининград на север. Полша има дълго крайбрежие на Балтийско море, а северната ѝ част се състои предимно от низини и хълмисти равнини. Карпатите се простират в южната част на страната и образуват естествен вододел между Полша и Словакия.

Най-важните сектори на полската икономика през 2015 г. са били промишлеността (26,1%), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25,4%) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (14,7%).

Полша изнася най-много стоки в Германия, Обединеното кралство и Чешката република, а най-много внася от Германия, Русия и Китай.

Полша в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 51 членове от Полша. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Полша

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на полското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател (за разлика от Комисията или Парламента). Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

По време на тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на полското председателство:

юли — декември 2011 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Полша комисар в Европейската комисия е Елжбета Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Полша

Европейски икономически и социален комитет

Полша има 21 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Полша има 18 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Полша поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Полша в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Полша?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Полша с ЕС през 2015 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 13,358 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Полша — 3,25 %
  • Обща вноска на Полша в бюджета на ЕС — 3,718 млрд. евро
  • Вноска на Полша в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,90 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Полша

Средствата, които Полша внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Полша се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация

Back to top