Europeiska Unionen

Nederländerna

Översikt

Huvudstad: 

Amsterdam

Yta: 

41 542 km²

Folkmängd: 

16 979 120 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

3,3 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

697,219 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Nederländska

Statsskick: 

Parlamentarisk konstitutionell monarki

Antal platser i Europaparlamentet: 

26

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

Ja – med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

EU-medlem sedan: 

1 januari 1958

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Nederländernas ordförandeskap

Nederländerna är ett låglänt land – omkring en fjärdedel av landet ligger i höjd med eller under havsnivån. Många områden skyddas från översvämningar av diken och vallar och en stor del av ytan är torrlagda havsområden. Nederländerna har en lång kust vid Nordsjön och gränsar mot Belgien i söder och Tyskland i öster.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (21,8 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (21,0 %) och industri (15,4 %).

Nederländerna exporterar främst till Tyskland, Belgien och Storbritannien och importerar mest från Tyskland, Kina och Belgien.

Nederländerna i EU

Europaparlamentet

Nederländerna har 26 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Nederländerna

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Nederländernas regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Nederländernas ordförandeskap:

Juli–dec 1960 | juli–dec 1963 | juli–dec 1966 | juli–dec 1969 | juli–dec 1972 | juli–dec 1976 | jan–juni 1981 | jan–juni 1986 | juli–dec 1991 | jan–juni 1997 | juli–dec 2004 | jan–juni 2016

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Nederländernas ledamot i EU-kommissionen är Frans Timmermans, som är förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Nederländerna

Ekonomiska och sociala kommittén

Nederländerna har 12 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Nederländerna har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Nederländerna för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Nederländernas ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Nederländerna med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Nederländerna och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Nederländerna: 2,359 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,35 %
  • Nederländernas EU-avgift: 5,759 miljarder EUR
  • Nederländernas EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 0,85 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Nederländerna

Nederländernas bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Nederländerna.

Praktisk information

Back to top