Evropska unija

Nizozemska

Nizozemska

Pregled

Nizozemska zastava

Politični sistem

Nizozemska je parlamentarna ustavna monarhija s predsednikom vlade in monarhom na čelu države. Svet ministrov ima izvršilno oblast. Državo sestavlja 12 pokrajin in 388 občin. Razdeljena je tudi na 22 vodnih območij, na čelu katerih je izvršni odbor, ki je pristojen za urejanje zadev na področju upravljanja z vodami. Nizozemska vključuje tudi šest čezmorskih držav in ozemelj v Karibih, ki niso del EU.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Nizozemske leta 2018 so bili javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (20,8 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,6 %) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; upravne in podporne storitve (15,4 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 74 % celotnega nizozemskega izvoza (Nemčija 24 %, Belgija 11 %, Francija 8 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 4 % in na Kitajsko 2 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 46 % (Nemčija 15 %, Belgija 8 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Kitajske 16 % in iz ZDA 7 %.

Nizozemska v Evropski uniji

Evropski parlament

Iz Nizozemske prihaja 26 poslancev Evropskega parlamenta: več o nizozemskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Nizozemskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki nizozemske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Nizozemsko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1960 | jul–dec 1963 | jul–dec 1966 | jul–dec 1969 | jul–dec 1972 | jul–dec 1976 | jan–jun 1981 | jan–jun 1986 | jul–dec 1991 | jan–jun 1997 | jul–dec 2004 | jan–jun 2016

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropski komisar, ki ga je imenovala Nizozemska, je Frans Timmermans. Je izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Nizozemskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Nizozemska ima 12 predstavnikov v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Nizozemska ima 8 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Nizozemske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega nizozemskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se nizozemski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Nizozemska prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Nizozemsko za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Nizozemsko: 2,47 milijarde evrov
    (0,32 % nizozemskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 4,845 milijarde evrov
    (0,62 % nizozemskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Nizozemskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Nizozemska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Nizozemski – prejemnici sredstev EU.

Back to top