Evropska unija

Nizozemska

Pregled

Glavno mesto: 

Amsterdam

Površina: 

41 542 km²

Prebivalstvo: 

16 979 120 (2016)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 

3,3 % (2016)

Bruto domači proizvod (BDP): 

697,219 milijarde EUR (2016)

Uradni jezik(-i) EU: 

nizozemščina

Politična ureditev: 

parlamentarna ustavna monarhija

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 

26

Valuta: 

Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengen area member: 

Da, članica schengenskega območja od 26. marec 1995.

Država članica EU od: 

1. januarja 1958

Predsedovanje Svetu EU: 

Naslednja povezava vsebuje preusmeritev na zunanje spletišče.trenutnem predsedovanju Svetu EU - Nizozemsko predsedovanje Svetu EU

Nizozemska je nižinska dežela, približno četrtina njenega ozemlja leži v višini morske gladine ali pod njo. Velik del ozemlja so iztrgali morju, deželo pred poplavami varujejo močni nasipi in lomilci valov. Nizozemska ima dolgo obalo ob Severnem morju, na jugu meji na Belgijo, na vzhodu na Nemčijo.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Nizozemske leta 2015 so bili javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (21,8 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (21 %) ter industrija (15,4 %).

Glavni izvozni partnerji so Nemčija, Belgija in Združeno kraljestvo, glavni uvozni partnerji pa Nemčija, Kitajska in Belgija.

Nizozemska v Evropski uniji

Evropski parlament

Iz Nizozemske prihaja 26 poslancev Evropskega parlamenta: več o nizozemskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Nizozemskem

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki nizozemske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Nizozemsko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1960 | jul–dec 1963 | jul–dec 1966 | jul–dec 1969 | jul–dec 1972 | jul–dec 1976 | jan–jun 1981 | jan–jun 1986 | jul–dec 1991 | jan–jun 1997 | jul–dec 2004 | jan–jun 2016 |

Predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Član in prvi podpredsednik Evropske komisije iz Nizozemske je Frans Timmermans, ki je pristojen za boljše pravno urejanje, medinstitucionalne odnose, pravno državo in Listino o temeljnih pravicah.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Nizozemskem

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Nizozemska ima v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Nizozemska ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Nizozemske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega nizozemskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se nizozemski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Nizozemska prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Nizozemska–EU leta 2015:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Nizozemsko: 2,359 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % nizozemskega bruto nacionalnega dohodka (BND): 0,35 %
  • Skupaj nizozemski prispevek v proračun EU: 5,759 milijarde EUR
  • Nizozemski prispevek v % nizozemskega BND: 0,85 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Nizozemskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Nizozemska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Nizozemski prinesla sredstva EU.

Praktične informacije

Back to top