Európska únia

Holandsko

Holandsko

Prehľad

Vlajka Holandska

Politický systém

Holandsko je parlamentná konštitučná monarchia s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – panovníkom. Výkonnú moc má rada ministrov. Krajina je rozdelená na 12 provincií a 388 obcí. Okrem toho sa delí aj na 22 vodohospodárskych oblastí, ktoré riadi výkonná rada s právomocou v otázkach hospodárenia s vodou. Holandsko zahŕňa aj 6 zámorských krajín a území v Karibskej oblasti. Tieto územia nie sú súčasťou EÚ.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Holandska v roku 2018 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (20,8 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,6 %) a odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti (15,4 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 74 % vývozu Holandska (do Nemecka smeruje 24 %, Belgicka 11 % a Francúzska 8 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 4 % vyvážajú do Spojených štátov a 2 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 46 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 15 % a Belgicka 8 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 16 % dovozu pochádza z Číny a 7 % zo Spojených štátov.

Holandsko v EÚ

Európsky parlament

Holandsko má v Európskom parlamente 26 poslancov. Poslanci EP za Holandsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Holandsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia holandskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Holandska:

júl až december 1960 | júl až december 1963 | júl až december 1966 | júl až december 1969 | júl až december 1972 | júl až december 1976 | január až jún 1981 | január až jún 1986 | júl až december 1991 | január až jún 1997 | júl až december 2004 | január až jún 2016

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Holandským komisárom v Európskej komisii je Frans Timmermans, výkonný podpredseda pre európsky ekologický dohovor.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Holandsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Holandsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Holandsko má v Európskom výbore regiónov 8 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Holandsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Holandska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Holandsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Holandsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Holandsku – 2,470 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,32 % holandského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 4,845 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,62 % holandského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Holandsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Holandska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Holandsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top