Európska únia

Holandsko

Prehľad

Hlavné mesto: 

Amsterdam

Rozloha: 

41 542 km²

Obyvateľstvo: 

16 979 120 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 

3,3 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 

697,219 miliardy EUR (2016)

Úradné jazyky EÚ: 

holandčina

Politický systém: 

parlamentná konštitučná monarchia

Členstvo v EÚ od: 

1. januára 1958

Počet poslancov v Európskom parlamente: 

26

Mena: 

Euro. Členom eurozóny od 1. januára 1999

Štát schengenského priestoru: 

Áno, štát schengenského priestoru od 26. marec 1995.

Predsedníctvo Rady: 

Tento odkaz vás presmeruje na externú webovú lokalitusúčasnom predsedníctve Rady EÚ - Dátumy predsedníctiev Holandska

Holandsko je nížinatá krajina s približne štvrtinou svojho územia na úrovni hladiny mora alebo pod ňou. Mnohé oblasti sú chránené proti záplavám hrádzami a vlnolamami a veľká časť územia sa získala odvodnením. Holandsko má dlhé pobrežie Severného mora. Na juhu hraničí s Belgickom a na východe s Nemeckom.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Holandska boli v roku 2015 verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (21,8 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,0 %) a priemysel (15,4 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Holandska sú Nemecko, Belgicko a Spojené kráľovstvo, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Čína a Belgicko.

Holandsko v EÚ

Európsky parlament

Holandsko má v Európskom parlamente 26 poslancov. Poslanci EP za Holandsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Holandsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia holandskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Holandska:

júl až december 1960 | júl až december 1963 | júl až december 1966 | júl až december 1969 | júl až december 1972 | júl až december 1976 | január až jún 1981 | január až jún 1986 | júl až december 1991 | január až jún 1997 | júl až december 2004 | január až jún 2016

Predsedníctvo Rady EÚ.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Holandsko do Európskej komisie je Frans Timmerman, ktorý je prvým podpredsedom a zodpovedá za lepšiu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv Európskej únie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Holandsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Holandsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Holandsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Holandsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Holandska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Holandska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Holandska s EÚ v roku 2015:

  • Celkové výdavky EÚ v Holandsku: 2,359 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % holandského hrubého národného dôchodku (HND): 0,35 %
  • Celkový príspevok Holandska do rozpočtu EÚ: 5,759 miliardy EUR
  • Príspevok Holandska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,85 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Holandsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Holandska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Holandsko využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Holandsku