Unia Europejska

Holandia

Informacje ogólne

Stolica: 

Amsterdam

Powierzchnia: 

41 542 km²

Ludność państwa: 

16 979 120 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

3,3 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

697,219 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

niderlandzki

Ustrój polityczny: 

monarchia konstytucyjna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

26

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Schengen area member: 

Tak. Holandia jest członkiem strefy Schengen od 26 marca 1995 r.

W UE od: 

1 stycznia 1958 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty holenderskiej prezydencji

Holandia jest krajem nizinnym – niemal jedna czwarta jej terytorium leży na poziomie morza lub poniżej jego poziomu. W wielu regionach tego kraju tereny lądowe chroni się przed zalaniem wodą morską przy pomocy tam i wałów, przy czym w ogóle znaczna część terytorium Holandii to tereny odebrane morzu. Holandia ma długą linię brzegową wzdłuż Morza Północnego, graniczy z Belgią na południu i z Niemcami na wschodzie.

Do najważniejszych sektorów holenderskiej gospodarki w 2015 r. należały: działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (21,8 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (21 %) oraz przemysł (15,4 %).

Główne rynki eksportowe dla holenderskiej gospodarki to Niemcy, Belgia i Wielka Brytania, a importowe – Niemcy, Chiny i Belgia.

Holandia w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 26 posłów z Holandii. Więcej informacji o holenderskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Holandii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele holenderskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty holenderskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1960 r., lipiec–grudzień 1963 r., lipiec–grudzień 1966 r., lipiec–grudzień 1969 r., lipiec–grudzień 1972 r., lipiec–grudzień 1976 r., styczeń–czerwiec 1981 r., styczeń–czerwiec 1986 r., lipiec–grudzień 1991 r., styczeń–czerwiec 1997 r., lipiec–grudzień 2004 r., styczeń–czerwiec 2016 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Holenderskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Frans Timmermans, który pełni funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego i odpowiada za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Holandii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Holandia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Holandia ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Holandia utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Holandii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Holandia wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Holandia a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Holandii: 2,359 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % holenderskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 0,35 %
  • Łączny wkład Holandii do budżetu UE: 5,759 miliardów EUR
  • Wkład Holandii do budżetu UE jako % holenderskiego DNB: 0,85 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Holandii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Holandię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Holandia się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Informacje praktyczne

Back to top