Europese Unie

Nederland

In het kort

Hoofdstad: 

Amsterdam

Oppervlakte: 

41 542 km²

Bevolking: 

16 979 120 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

3,3 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

697,219 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Nederlands

Staatsbestel: 

parlementaire constitutionele monarchie

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

26

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen area member: 

Ja, Nederland maakt deel uit van het Schengengebied sinds 26 maart 1995.

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1958

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Nederland

Nederland ligt voor een kwart op of onder zeeniveau. Grote delen van het land worden beschermd door dijken en zeeweringen, of zijn het resultaat van landwinning. Nederland ligt aan de Noordzee en heeft een lange kustlijn. In het zuiden grenst het land aan Belgie en in het oosten aan Duitsland.

De belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie waren in 2015 overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (21,8 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (21 %), en industrie (15,4 %).

Nederland exporteert vooral naar Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, en importeert vooral uit Duitsland, China en België.

Nederland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 26 leden uit Nederland.

Bureau van het Europees Parlement in Nederland 

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Nederlandse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Nederland:

juli-december 1960 | juli-december 1963 | juli-december 1966 | juli-december 1969 | juli-december 1972 | juli-december 1976 | januari-juni 1981 | januari-juni 1986 | juli-december 1991 | januari-juni 1997 | juli-december 2004 | januari-juni 2016

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

Nederland heeft Frans Timmermans aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is eerste vicevoorzitter, bevoegd voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Nederland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Nederland heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Nederland heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Nederland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Nederlandse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Nederland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Nederland in 2014:

  • Totale bestedingen van de EU in Nederland: 2,359 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Nederlandse bruto nationaal inkomen (bni): 0,35 %
  • Totale Nederlandse bijdrage aan de EU-begroting: 5,759 miljard EUR
  • Nederlandse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,85 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Nederland

Het geld dat Nederland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Nederland.

Praktische informatie

Back to top