Unjoni Ewrope

In-Netherlands

In-Netherlands

Ħarsa ġenerali

Il-bandiera tan-Netherlands

Is-sistema politika

In-Netherlands hija monarkija kostituzzjonali parlamentari b’kap tal-gvern - il-prim ministru - u kap tal-istat - il-monark. Il-kunsill tal-ministri għandu s-setgħa eżekuttiva. Il-pajjiż huwa maqsum fi 12-il provinċja u 388 muniċipalità. Huwa wkoll maqsum fi 22 distrett tal-ilma, immexxija minn bord eżekuttiv li għandu l-awtorità fi kwistjonijiet ta’ mmaniġġjar tal-ilma. In-Netherlands tinkludi wkoll 6 pajjiżi u territorji extra-Ewropej fil-Karibew. Dawn it-territorji mhumiex parti mill-UE.

Il-pożizzjoni fuq il-mappa tal-UE

Il-kummerċ u l-ekonomija

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tan-Netherlands fl-2016 kienu l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (21.4%), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (21.2%) u l-industrija (15.2%).

Il-kummerċ fi ħdan l-UE jammonta għal 76% tal-esportazzjonijiet tan-Netherlands (il-Ġermanja 24%, il-Belġju 11% u r-Renju Unit 9%), filwaqt li barra mill-UE 4% jmorru fl-Istati Uniti u 2% fiċ-Ċina.

F’termini ta’ importazzjonijiet, 47% jiġu minn Stati Membri tal-UE (il-Ġermanja 15%, il-Belġju 8% u r-Renju Unit 5%), filwaqt li barra mill-UE 14% jiġu miċ-Ċina u 8% mill-Istati Uniti.

In-Netherlands fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 26 membru fil-Parlament Ewropew min-Netherlands. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fin-Netherlands

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom regolarment rappreżentanti tal-gvern tan-Netherlands, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala president (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li jinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Olandiżi:

Lul-Diċ 1960 | Lul-Diċ 1963 | Lul-Diċ 1966 | Lul-Diċ 1969 | Lul-Diċ 1972 | Lul-Diċ 1976 | Jan-Ġun 1981 | Jan-Ġun 1986 | Lul-Diċ 1991 | Jan-Ġun 1997 | Lul-Diċ 2004 | Jan-Ġun 2016

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-link li ġejja tieħdok f’sit web estern Il-presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat min-Netherlands għall-Kummissjoni Ewropea hu Frans Timmermans, li hu l-Ewwel Viċi President, inkarigat mir-Regolamentazzjoni Aħjar, ir-Relazzjonijiet Interistituzzjonali, l-Istat tad-Dritt u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fin-Netherlands

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

In-Netherlands għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Dan il-korp konsultattiv – li jirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – huwa kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex ikun hemm idea aħjar tal-bidliet possibbli tas-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

In-Netherlands għandha 12-il rappreżentant fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Dan il-korp konsultattiv jiġi kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex jiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-rappreżentanza permanenti għall-UE

In-Netherlands tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħala l-“ambaxxata għall-UE” tan-Netherlands, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Il-Baġits u l-Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus in-Netherlands?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija tal-pajjiż, aktar iħallas – u viċi versa. L-għan tal-baġit tal-UE mhuwiex li jipprova jqassam mill-ġdid il-ġid, iżda pjuttost li jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

It-tqassim tal-finanzi tan-Netherlands mal-UE fl-2017:

  • L-infiq totali tal-UE fin-Netherlands: €2.417 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) Olandiż: 0.33 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Olandiża għall-baġit tal-UE: €4.384 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Olandiża għall-baġit tal-UE bħala % tad-ING tagħha: 0.46 %

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Il-proġetti ffinanzjati mill-UE fin-Netherlands

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE min-Netherlands jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif in-Netherlands tibbenefika mill-finanzjament tal-UE.

Back to top