Europos Sąjunga

Nyderlandai

Nyderlandai

Apžvalga

Nyderlandų vėliava

Politinė sistema

Nyderlandai yra parlamentinė konstitucinė monarchija, vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – monarchas. Vykdomosios valdžios galias turi ministrų taryba. Šalis suskirstyta į 12 provincijų ir 388 savivaldybes. Ji taip pat padalyta į 22 vandenų apskritis, kurias valdo vykdomoji valdyba, turinti vandenvaldos reikalų kompetenciją. Nyderlandams taip pat priklauso 6 užjūrio kraštai ir teritorijos Karibų jūros regione. Šios teritorijos nėra ES dalis.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Nyderlandų ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (20,8 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,6 %), profesinė, mokslo ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla (15,4 %).

74 % Nyderlandų eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 24 %, Belgiją – 11 %, Prancūziją – 8 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (4 %) ir Kiniją (2 %).

46 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 15 %, Belgijos – 9 %), o už ES ribų – 16 % iš Kinijos ir 7 % iš Jungtinių Valstijų.

Nyderlandai Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Nyderlandams atstovauja 29 nariai. Nyderlandų atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Nyderlanduose

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Nyderlandų vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Nyderlandų pirmininkavimo Tarybai datos:

1960 m. liepa–gruodis | 1963 m. liepa–gruodis | 1966 m. liepa–gruodis | 1969 m. liepa–gruodis | 1972 m. liepa–gruodis | 1976 m. liepa–gruodis | 1981 m. sausis–birželis | 1986 m. sausis–birželis | 1991 m. liepa–gruodis | 1997 m. sausis–birželis | 2004 m. liepa–gruodis | 2016 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtaŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Nyderlandų deleguotas Europos Komisijos narys yra Fransas Timmermansas, už Europos žaliąjį kursą atsakingas vykdomasis Komisijos pirmininko pavaduotojas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Nyderlanduose

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Nyderlandų atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Nyderlandams atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Nyderlandai taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Nyderlandų ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Nyderlandai moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Nyderlandų duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Nyderlanduose suma – 2,470 mlrd. EUR
    (atitinka 0,32 proc. Nyderlandų ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 4,845 mlrd. EUR
    (atitinka 0,62 proc. Nyderlandų ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Nyderlanduose

Nyderlandų į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Nyderlandams.

Back to top