Europos Sąjunga

Nyderlandai

Apžvalga

Sostinė: 

Amsterdamas

Plotas: 

41 542 km²

Gyventojų sk.: 

16 979 120 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

3,3 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

697,219 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

nyderlandų

Politinė sistema: 

parlamentinė konstitucinė monarchija

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

26

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

ES valstybė narė nuo: 

1958 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Ši nuoroda nukreipia į išorės interneto svetainę.šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį - Nyderlandų pirmininkavimo Tarybai datos

Nyderlandai yra žemumų šalis, apie ketvirtis jos teritorijos yra žemiau jūros lygio. Didelę Nyderlandų dalį nuo jūros saugo užtvankos ir dambos, iš jos atkovota nemažai žemės. Nyderlandai turi ilgą Šiaurės jūros pakrantę, pietuose ribojasi su Belgija, o rytuose – su Vokietija.

Svarbiausi Nyderlandų ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (21,8 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (21,0 %), pramonė (15,4 %).

Pagrindinės Nyderlandų eksporto partnerės yra Vokietija, Belgija ir Jungtinė Karalystė, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Kinija ir Belgija.

Nyderlandai Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Nyderlandams atstovauja 26 nariai.

Europos Parlamento biuras Nyderlanduose

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Nyderlandų vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Nyderlandų pirmininkavimo Tarybai datos:

1960 m. liepos–gruodžio mėn. | 1963 m. liepos–gruodžio mėn. | 1966 m. liepos–gruodžio mėn. | 1969 m. liepos–gruodžio mėn. | 1972 m. liepos–gruodžio mėn. | 1976 m. liepos–gruodžio mėn. | 1981 m. sausio–birželio mėn. | 1986 m. sausio–birželio mėn. | 1991 m. liepos–gruodžio mėn. | 1997 m. sausio–birželio mėn. | 2004 m. liepos–gruodžio mėn. | 2016 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Nyderlandų deleguotas Europos Komisijos narys yra Fransas Timmermansas, kuris yra pirmasis pirmininko pavaduotojas, atsakingas už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Nyderlanduose

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Nyderlandų atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Nyderlandams atstovauja 12 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Nyderlandai taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Nyderlandų ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Nyderlandai?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Nyderlandų ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Nyderlanduose – 2,359 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Nyderlanduose sudaro 0,35 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Nyderlandų įnašas į ES biudžetą – 5,759 milijardo EUR.
  • Nyderlandų įnašas į ES biudžetą sudaro 0,85 % šalies BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Nyderlanduose

Nyderlandų į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Nyderlandams.

Praktinė informacija

Back to top