Európai Unió

Hollandia

Áttekintés

Hollandia lobogója

Államforma, politikai rendszer

Hollandia alkotmányos parlamentáris monarchia. A kormány élén a miniszterelnök áll, az államfő a király. A végrehajtó hatalmat a miniszterek tanácsa gyakorolja. Az ország 12 tartományra és 388 községre tagolódik. Hollandia 22 vízügyi körzetre is fel van osztva, amelyeket egy, a vízgazdálkodás területén hatáskörrel rendelkező végrehajtó testület irányít. Hollandiához tartozik 6 tengerentúli ország, illetve terület is a karib-tengeri térségben. Ezek a területek nem részei az EU-nak.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a holland gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (21,4%), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, valamint a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21,2%), továbbá az ipar (15,2%).

Az EU-n belüli kereskedelem a holland export 76%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 24%-a Németországba, 11%-a Belgiumba és 9%-a az Egyesült Királyságba irányul), ami pedig az Unión kívüli kivitelt illeti, a holland exporttermékek 4%-a az Egyesült Államokban, 2%-a pedig Kínában talál vevőre.

A Hollandiába behozott termékek 47%-a EU-tagországból érkezik (15%-uk Németországból, 8%-uk Belgiumból, 5%-uk az Egyesült Királyságból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 14%, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 8%.

Hollandia az EU-ban

Európai Parlament

Hollandia 26 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Hollandia választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Hollandiai Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a holland kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A holland soros elnökség időszakai:

>1960. július–december, 1963. július–december, 1966. július–december, 1969. július–december, 1972. július–december, 1976. július–december, 1981. január–június, 1986. január–június, 1991. július–december, 1997. január–június, 2004. július–december, 2016. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság holland tagja Frans Timmermans, aki a minőségi jogalkotásért, az intézményközi kapcsolatokért, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Hollandiai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Hollandiának 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Hollandiának 12 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Hollandia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Hollandia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2017-os uniós költségvetés sarokszámai Hollandia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Hollandiában: 2,417 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a holland bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,33%
  • Hollandia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 4,384 milliárd euró
  • Hollandia befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,46%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Hollandiában

A tagállamok, így Hollandia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Hollandia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top