Európai Únió

Hollandia

Áttekintés

Főváros: 

Amszterdam

Terület: 

41 542 km²

Népesség: 

16 979 120 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

3,3 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

697,219 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

holland

Államforma, politikai rendszer: 

alkotmányos monarchia, parlamentáris demokrácia

Az Európai Unió tagországa: 

1958. január 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

26

Pénznem: 

Euró. (Hollandia 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: 

Hollandia 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A holland soros elnökség időszaka(i)

Hollandia alacsonyan fekvő, sík ország az Északi-tenger partján. Területének egynegyede a tenger szintjével egy magasságban vagy az alatt terül el. Számos vidékét védfalak, gátak óvják az áradástól. A hollandok az idők során jelentős területeket hódítottak el a tengertől. Hollandiát délen Belgium, keleten Németország határolja.

2015-ben a holland gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (21,8%), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, valamint a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21%), továbbá az ipar (15,4%).

A holland export elsődleges felvevőpiaca Németország, Belgium és az Egyesült Királyság, ami pedig a behozatalt illeti, Hollandia fő kereskedelmi partnere Németország, Kína és Belgium.

Hollandia az EU-ban

Európai Parlament

Hollandia 26 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a holland választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Hollandiai Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a holland kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A holland soros elnökség időszaka(i):

1960. július–december, 1963. július–december, 1966. július–december, 1969. július–december, 1972. július–december, 1976. július–december, 1981. január–június, 1986. január–június, 1991. július–december, 1997. január–június, 2004. július–december, 2016. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság holland tagja Frans Timmermans, aki a minőségi jogalkotásért, az intézményközi kapcsolatokért, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Hollandiai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Hollandiának 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Hollandiának 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Hollandia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Hollandia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Hollandia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Hollandiában: 2,359 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a holland bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,35 %
  • Hollandia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 5,759 milliárd EUR
  • Hollandiának az uniós költségvetésbe történő befizetései a holland GNI-hez viszonyítva: 0,85 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Hollandiában

A tagállamok, így a Hollandia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Hollandia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók