Europska unija

Nizozemska

Pregled

Glavni grad: 

Amsterdam

Površina: 

41 542 km²

Broj stanovnika: 

16 979 120 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

3,3 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

697,219 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

nizozemski

Politički sustav: 

unitarna parlamentarna demokracija pod ustavnom monarhijom

Datum pristupanja EU-u: 

1. siječnja 1958.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

26

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Pripada li schengenskom prostoru: 

Da, pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi nizozemskog predsjedanja

Nizozemska je ravničarska zemlja, a otprilike četvrtina državnog područja nalazi se na razini mora ili ispod nje. Brojni dijelovi Nizozemske zaštićeni su od poplava s pomoću nasipa i morskih pregrada te je dobar dio zemlje izdvojen iz mora. Nizozemska ima dugu obalu na Sjevernom moru, a graniči s Belgijom na jugu i Njemačkom na istoku.

Najvažniji sektori nizozemskoga gospodarstva u 2015. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,8 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,0 %) te industrija (15,4 %).

Najvažniji izvozni partneri Nizozemske jesu Njemačka, Belgija i Ujedinjena Kraljevina, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Kina i Belgija.

Nizozemska u EU-u

Europski parlament

Nizozemska ima 26 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Nizozemskoj

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluje 19 predstavnika nizozemske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države : predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi nizozemskog predsjedanja:

Srpanj – prosinac 1960. | srpanj – prosinac 1963. | srpanj – prosinac 1966. | srpanj – prosinac 1969. | srpanj – prosinac 1972. | srpanj – prosinac 1976. | siječanj – lipanj 1981. | siječanj – lipanj 1986. | srpanj – prosinac 1991. | siječanj – lipanj 1997. | srpanj – prosinac 2004. | siječanj – lipanj 2016.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Frans Timmermans povjerenik je i prvi potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Nizozemska, a zadužen je za bolju regulativu, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Nizozemskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Nizozemska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Nizozemska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Nizozemska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća nizozemskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Nizozemska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini.

Pregled financijskih odnosa Nizozemske s EU-om u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Nizozemskoj: 2,359 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Nizozemskoj izražena kao postotak nizozemskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 0,35 %
  • ukupni doprinos Nizozemske proračunu EU-a: 5,759 milijardi EUR
  • doprinos Nizozemske proračunu EU-a kao postotak nizozemskog BND-a: 0,85 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Nizozemskoj financira EU

Novcem koji Nizozemska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Nizozemsku.

Praktične informacije o Nizozemskoj