Euroopan Unioni

Alankomaat

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Amsterdam

Pinta-ala: 

41 542 km²

Väkiluku: 

16 979 120 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

3,3 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

697,219 miljardia EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

hollanti

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen, perustuslaillinen monarkia

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1958

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

26

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen-jäsenyys: 

Kyllä, Alankomaat on kuulunut Schengen-alueeseen 26.3.1995 alkaen.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Alankomaat sijaitsee nimensä mukaisesti alavalla maalla, ja noin neljäsosa maasta on merenpintaa alempana. Mereltä on vallattu paljon maata, ja monin paikoin on suojauduttu tulvilta rakentamalla patoja ja rantavalleja. Alankomailla on pitkä rantaviiva Pohjanmerellä. Etelässä rajanaapurina on Belgia ja idässä Saksa.

Alankomaiden talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (21,8 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (21,0 %) sekä teollisuus (15,4 %).

Alankomaiden tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Belgia ja Yhdistynyt kuningaskunta ja tuontimaat Saksa, Kiina ja Belgia.

Alankomaat EU:ssa

Euroopan parlamentti

Alankomailla on 26 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Alankomaiden-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Alankomaiden hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Alankomaiden puheenjohtajakaudet:

Heinäkuu–joulukuu 1960 | heinäkuu–joulukuu 1963 | heinäkuu–joulukuu 1966 | heinäkuu–joulukuu 1969 | heinäkuu–joulukuu 1972 | heinäkuu–joulukuu 1976 | tammikuu–kesäkuu 1981 | tammikuu–kesäkuu 1986 | heinäkuu–joulukuu 1991 | tammikuu–kesäkuu 1997 | heinäkuu–joulukuu 2004 | tammikuu–kesäkuu 2016

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Alankomaista Euroopan komission jäseneksi on valittu Frans Timmermans, joka on sääntelyn parantamisesta, toimielinten välisistä suhteista, oikeusvaltion periaatteista ja EU:n perusoikeuskirjasta vastaava komission ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Alankomaiden-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Alankomailla on 12 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Alankomailla on 12 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Alankomaat pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Alankomaat antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Alankomaiden osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015:

  • EU-rahoitus Alankomaissa: 2,359 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Alankomaiden bruttokansantuloon: 0,35 %
  • Alankomaiden maksut EU:n talousarvioon: 5,759 miljardia EUR
  • Alankomaiden EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,85 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Alankomaissa

Alankomaiden EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Alankomaissa).

Käytännön tietoa