Europæiske Union

Holland

Oversigt

Hovedstad: 

Amsterdam

Areal: 

41 542 km²

Befolkning: 

16 979 120 (2016)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 

3,3 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

697,219 milliarder EUR (2016)

Officielle EU-sprog: 

Hollandsk

Styreform: 

Parlamentarisk konstitutionelt monarki

Pladser i Europa-Parlamentet: 

26

Valuta: 

Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen area member: 

Ja, med i Schengenområdet siden 26. marts 1995

EU-medlemsland siden: 

1. januar 1958

Formandskab for Rådet: 

Følgende link leder til et eksternt websitenuværende formandskab for Rådet - Datoer for hollandske formandskaber

Holland er et lavtliggende land med ca. en fjerdedel af landet i niveau med eller under havets overflade. Mange dele af Holland er beskyttet mod oversvømmelse ved hjælp af diger og bølgebrydere, og meget land er blevet inddæmmet fra havet. Holland har en lang kystlinje ved Nordsøen og grænser op mod Belgien i syd og Tyskland mod øst.

I 2015 var de vigtigste sektorer i den hollandske økonomi offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (21,8 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (21,0 %) samt industri (15,4 %).

Hollands største eksportpartnere er Tyskland, Belgien og Storbritannien, mens landets største importpartnere er Tyskland, Kina og Belgien.

Holland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 26 hollandske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Holland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den hollandske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for hollandske formandskaber:

Juli-december 1960 | Juli-december 1963 | Juli-december 1966 | Juli-december 1969 | Juli-december 1972 | Juli-december 1976 | Januar-juni 1981 | Januar-juni 1986 | Juli-december 1991 | Januar-juni 1997 | Juli-december 2004 | Januar-juni 2016

Formandskabet for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Holland har udnævnt Frans Timmermans som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er førstenæstformand med ansvar for bedre regulering, interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Holland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Holland har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Holland har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Holland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "hollandsk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Holland, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Hollands finanser i relation til EU i 2015:

  • Samlede EU-udgifter i Holland: 2,359 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Hollands bruttonationalindkomst (BNI): 0,35 %
  • Samlet hollandsk bidrag til EU-budgettet: 5,759 mia. euro
  • Hollands bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,85 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Holland

De penge, som Holland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Holland.

Praktiske oplysninger

Back to top