Europeiska Unionen

Malta

Översikt

Huvudstad: 

Valletta

Yta: 

315 km2

Folkmängd: 

434 403 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

0,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

9,898 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Maltesiska, engelska

Statsskick: 

Parlamentarisk republik

Antal platser i Europaparlamentet: 

6

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 2008

Schengen area member: 

Ja – med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

EU-medlem sedan: 

1 maj 2004

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Maltas ordförandeskap

Malta är en ögrupp i Medelhavet som består av fem öar. Landet ligger söder om Sicilien, öster om Tunisien och norr om Libyen. Malta är ett av världens minsta och mest tätbefolkade länder.

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (22,6 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (18,8 %) samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (12,5 %).

Malta exporterar främst till Tyskland, Frankrike och Hongkong och importerar mest från Italien, Nederländerna och Storbritannien.

Malta i EU

Europaparlamentet

Malta har 6 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor på Malta

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Maltas regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Maltas ordförandeskap:

Januari–juni 2017

EU:s ordförandeskap.

EU-kommissionen

Maltas ledamot i EU-kommissionen är Karmenu Vella, som ansvarar för miljö-, havs- och fiskerifrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor på Malta

Ekonomiska och sociala kommittén

Malta har 5 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Malta har 5 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Malta för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Maltas ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Malta med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Malta och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Malta: 0,134 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,57 %
  • Maltas EU-avgift: 0,092 miljarder EUR
  • Maltas EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 1,08 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt på Malta

Maltas bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt på Malta.

Praktisk information

Back to top