Europeiska Unionen

Malta

Översikt

Maltas flagga

Statsskick

Malta är en parlamentarisk republik med en regeringschef – premiärministern – som utses av statschefen – presidenten – som i huvudsak har representationsuppgifter. Parlamentet har en kammare. Landet är indelat i fem  regioner. Varje region har en regionkommitté som fungerar som kontaktpunkt den lokala och den nationella förvaltningen.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2016 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (20,9 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (17,7 %) samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (12,7 %).

Handeln inom EU står för 39 % av Maltas export (Tyskland 14 % och Frankrike 8 %), medan 27 % går till USA, 6 % till Singapore och 5 % till Japan.

Av importen kommer 54 % från EU-länderna (Italien 21 %, Tyskland 6 % och Storbritannien 6 %), medan 12 % kommer från Caymanöarna och 10 % från Kanada.

Malta i EU

Europaparlamentet

Malta har 6 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är.

Europaparlamentets kontor på Malta

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Maltas regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Maltas ordförandeskap:

Januari–juni 2017

Ordförandeskapet i ministerrådet

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Maltas ledamot i EU-kommissionen är Karmenu Vella, som ansvarar för miljö-, havs- och fiskerifrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor på Malta

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Malta har 5 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Malta har 5 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Malta för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Maltas ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Malta med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Malta och EU-budgeten 2017:

  • EU-bidrag till Malta: 0,201 miljarder euro
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 1,93 %
  • Maltas EU-avgift: 0,082 miljarder euro
  • EU-avgiften i procent av landets bruttonationalinkomst: 0,79 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt på Malta

Maltas bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt på Malta

Back to top