Evropska unija

Malta

Pregled

Malteška zastava

Politični sistem

Malta je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države, ki ima predvsem reprezentativno vlogo. Država je razdeljena na 5 regij, vsaka ima svoj regionalni odbor, ki je vmesni organ med lokalno in nacionalno upravo.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Malte leta 2016 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,9 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (17,7 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, upravne in podporne storitve (12,7 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 39 % celotnega malteškega izvoza (Nemčija 14 %, Francija 8 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 27 %, v Singapur 6 % in na Japonsko 5 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 54 % (Italija 21 %, Nemčija in Združeno kraljestvo obe 6 %), zunaj EU je znašal uvoz s Kajmanskih otokov 12 % in iz Kanade 10 %.

Malta v EU

Evropski parlament

Z Malte prihaja 6 poslancev Evropskega parlamenta: več o malteških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Malti

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki malteške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Malteško predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2017

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Član Evropske komisije z Malte je Karmenu Vella, ki je pristojen za okolje, pomorske zadeve in ribištvo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Malti

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Malta ima 5 predstavnikov v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Malta ima 5 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Malte z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega malteškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se malteški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Malta prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Malta–EU leta 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Malto: 0,201 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % malteškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,93 %
  • Skupaj malteški prispevek v proračun EU: 0,082 milijarde evrov
  • Malteški prispevek v proračun EU v % malteškega BND: 0,79 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Malti, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Malta, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Malti – prejemnici sredstev EU.

Back to top