Europese Unie

Malta

In het kort

Vlag van Malta

Staatsbestel

Malta is een parlementaire republiek met één kamer. De regeringsleider (de premier) heeft de uitvoerende macht en het staatshoofd (de president) heeft voornamelijk representatieve taken. Het land is verdeeld in vijf regio's. Elke regio heeft zijn eigen regionale comité, dat een schakel vormt tussen de lokale en nationale overheden.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Maltese economie waren in 2016 de groot- en detailhandel, vervoer en horeca (20,9%), overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (17,7%) en professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten, administratieve en ondersteunende diensten (12,7%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 39% van de uitvoer (Duitsland 14%, Frankrijk 8%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de VS (27%) en Singapore (6%) en Japan (5%).

54% van de invoer in Malta kwam uit EU-lidstaten (Italië 21%, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk elk 6%). 12% was afkomstig uit de Kaaimaneilanden en 10% uit Canada.

Malta in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Maltese leden.

Bureau van het Europees Parlement in Malta

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Maltese regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Malta:

januari-juni 2017

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De volgende link brengt u naar een externe websiteHuidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Malta heeft Karmenu Vella aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Malta

Europees Economisch en Sociaal Comité

Malta heeft 5 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Malta heeft 5 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Malta houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Maltese "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Malta?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Malta in 2017:

  • Totale bestedingen van de EU in Malta: 201 miljoen euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Maltese bruto nationaal inkomen (bni): 1,93%
  • Totale Maltese bijdrage aan de EU-begroting: 82 miljoen euro
  • Maltese bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,79%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Malta

Het geld dat Malta bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Malta

Back to top