Eiropas Savienība

Malta

Īss apraksts

Galvaspilsēta: 

Valeta

Platība: 

315 km2

Iedzīvotāju skaits: 

434 403 (2016)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

0,1 % (2016)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

9,898 miljardi EUR (2016)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

maltiešu, angļu

Valsts iekārta: 

parlamentāra republika

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

6

Valūta: 

Eiro. Eirozonas dalībvalsts kopš 2008. gada 1. janvāra

Schengen area member: 

Jā, Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 21. decembris.

ES dalībvalsts no: 

2004. gada 1. maija

Padomes prezidentūra: 

Šī saite jūs pārvirza uz ārēju tīmekļa vietnipašreizējo ES Padomes prezidentūru - Maltas prezidentūras laikposms

Malta ir piecu salu grupa Vidusjūras centrālajā daļā. Tā atrodas uz dienvidiem no Itālijai piederošās Sicīlijas salas, uz austrumiem no Tunisijas un uz ziemeļiem no Lībijas. Malta ir viena no pasaulē mazākajām un visblīvāk apdzīvotajām valstīm.

Svarīgākās Maltas ekonomikas nozares 2015. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (22,6 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (18,8 %) un profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi; administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (12,5 %).

Maltas galvenie eksporta partneri ir Vācija, Francija un Honkonga, bet tās galvenie importa partneri ir Itālija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste.

Malta ES

Eiropas Parlaments

Maltai ir 6 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Maltā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Maltas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Maltas prezidentūras laikposms:

2017. gada janvāris – jūnijs.

ES Padomes prezidentūra lasiet te.

Eiropas Komisija

Maltā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Karmenu Vella, kura pārziņā ir vide, jūrlietas un zivsaimniecība.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Maltā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Maltai ir 5 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Maltai ir 5 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Maltas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Maltu un ES struktūrām. Tās kā “Maltas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Maltas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Maltas finanšu sadalījums 2015. gadā ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Maltā: 0,134 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Maltas nacionālā kopienākuma (NKI): 1,57 %
  • Maltas kopējais ieguldījums ES budžetā: 0,092 miljardi EUR
  • Maltas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI: 1,08 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Maltā

Finanšu līdzekļi, ko Malta iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Maltā.

Praktiska informācija

Back to top