Eiropas Savienība

Malta

Malta

Īss apraksts

Maltas karogs

Valsts iekārta

Malta ir parlamentāra republika (vienpalātas), kurai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts vadītājs (prezidents). Prezidenta loma ir galvenokārt ceremoniāla. Valsts ir iedalīta 5 reģionos. Katram no tiem ir reģiona komiteja, kas ir vidutājs starp vietējo un valsts valdību.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Maltas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (20,9 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (17,7 %) un profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība, kā arī administratīvā darbība un pakalpojumi (12,7 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 39 % Maltas eksporta (Vācijā 14 %, Francijā 8 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir ASV (27 %), Singapūra (6 %) un Japāna (5 %).

54 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Itālijas 21 %, no Vācijas 6 % un no Apvienotās Karalistes arī 6 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Maltai galvenie importa partneri ir Kaimanu Salas (12 %) un Kanāda (10 %).

Malta ES

Eiropas Parlaments

Maltai ir 6 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Maltā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Maltas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Maltas prezidentūras laikposms:

2017. gada janvāris – jūnijs.

Prezidentūra ES Padomē

Šī saite ved uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Maltā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Karmenu Vella, kura pārziņā ir vide, jūrlietas un zivsaimniecība.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Maltā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Maltai ir 5 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Maltai ir 5 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Maltas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Maltu un ES struktūrām. Tās kā “Maltas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik daudz Malta iemaksā ES budžetā, un cik no tā saņem?

Dalībvalstu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Maltas finanšu sadalījums 2017. gadā ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Maltā: 0,201 miljardi eiro,
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Maltas nacionālā kopienākuma (NKI): 1,93 %,
  • Maltas kopējais ieguldījums ES budžetā: 0,082 miljards eiro,
  • Maltas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,79 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Maltā

Nauda, ko Malta iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES dalībvalstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Malta izlieto ES finansējumu.

Back to top