Europos Sąjunga

Malta

Malta

Apžvalga

Maltos vėliava

Politinė sistema

Malta yra parlamentinė respublika, turinti vienų rūmų parlamentą. Jos vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas, kurio vaidmuo yra iš esmės reprezentacinis. Šalis suskirstyta į 5 regionus. Kiekvienas iš jų turi savo regiono komitetą, kuris yra tarpininkas tarp vietos ir nacionalinės valdžios institucijų.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Maltos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (21,0 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,8 %), meno, pramogų ir poilsio veikla, kita aptarnavimo veikla, namų ūkių ir ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla (15,0 %).

57 % Maltos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 16 %, Italiją – 12 %, Prancūziją – 11 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Singapūrą ir Japoniją (po 6 %).

72 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Italijos – 25 %,Vokietijos – 8 %), o už ES ribų – 4 % iš Kinijos ir 3 % iš Indijos.

Malta Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Maltai atstovauja 6 nariai. Maltos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Maltoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Maltos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Maltos pirmininkavimo Tarybai datos:

2017 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtaŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Maltos deleguota Europos Komisijos narė yra Helena Dalli, atsakinga už lygybę.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Maltoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Maltos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Maltai atstovauja 5 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Malta taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Maltos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Malta moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Maltos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Maltoje suma – 0,156 mlrd. EUR
    (atitinka 1,38 proc. Maltos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 0,102 mlrd. EUR
    (atitinka 0,91 proc. Maltos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Maltoje

Maltos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Maltai.

Back to top