European Union website, the official EU website

Malta

Apžvalga: 

Malta išsidėsčiusi penkių salų salyne centrinėje Viduržemio jūros dalyje, į pietus nuo Italijai priklausančios Sicilijos salos, į rytus nuo Tuniso ir į šiaurę nuo Libijos. Malta yra viena iš mažiausių ir tankiausiai gyvenamų šalių pasaulyje.

Svarbiausi Maltos ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (22,6 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,8 %), profesinė, mokslinė ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla (12,5 %).

Pagrindinės Maltos eksporto partnerės yra Vokietija, Prancūzija ir Honkongas, o pagrindinės importo partnerės – Italija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė.

Sostinė: 

Valeta

Plotas: 

315 km2

Gyventojų sk.: 

429 344 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,1 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

8,796 milijardo EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

maltiečių, anglų

Politinė sistema: 

parlamentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 

2004 m. gegužės 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

6

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 2008 m. sausio 1 d.

Ar priklauso Šengeno erdvei?: 

Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Malta šiuo metu pirmą kartą rotacijos tvarka pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai.

Malta Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Maltai atstovauja 6 nariai.

Europos Parlamento biuras Maltoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Maltos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Maltos pirmininkavimo Tarybai datos:

2017 m. sausio–birželio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį.

Europos Komisija

Maltos deleguotas Europos Komisijos narys yra Karmenu Vella, atsakingas už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Maltoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Maltos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Maltai atstovauja 5 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Malta taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Maltos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Malta?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Maltos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Maltoje – 0,134 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Maltoje sudaro 1,57 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Maltos įnašas į ES biudžetą – 0,092 milijardo EUR.
  • Maltos įnašas į ES biudžetą sudaro 1,08 % Maltos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Maltoje

Maltos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Maltai.

Praktinė informacija