Európai Unió

Málta

Málta

Áttekintés

Málta lobogója

Államforma, politikai rendszer

Málta egykamarás parlamenttel működő köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök, az állam élén az elnök áll. Az elnök szerepe elsősorban protokolláris. Közigazgatásilag az ország öt régióból áll. Mindegyikben működik egy regionális bizottság, amely közvetítő szerepet tölt be a helyi és az országos szintű kormányzat között.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2016-ban a máltai gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,9%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (17,7%), a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek, valamint az adminisztratív és támogató tevékenységek (12,7%).

Az EU-n belüli kereskedelem a máltai export 39%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 14%-a Németországba, 8%-a pedig Franciaországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a máltai exporttermékek 27%-a az Egyesült Államokban, 6%-a Szingapúrban, 5%-a pedig Japánban talál vevőre.

A Máltára behozott termékek 54%-a EU-tagországból érkezik (21%-uk Olaszországból, 6–6%-uk pedig Németországból és az Egyesült Királyságból). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 12%-a a Kajmán-szigetekről, 10%-a pedig Kanadából érkezik.

Málta az EU-ban

Európai Parlament

Málta 6 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Málta választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Máltai Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a máltai kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A máltai soros elnökség időszaka:

2017. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

A következő link külső webhelyre irányít átAz EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság máltai tagja Karmenu Vella, aki a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Máltai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Máltának 5 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Máltának 5 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Málta a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Málta a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2017-os uniós költségvetés sarokszámai Málta vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Máltán: 0,201 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a máltai bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 1,93%
  • Málta összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,082 milliárd euró
  • Málta befizetései az uniós költségvetésbe az ország bruttó nemzeti jövedelméhez viszonyítva: 0,79%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Máltán

A tagállamok, így Málta által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Málta milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Back to top