Europska unija

Malta

Pregled

Glavni grad: 

Valletta

Površina: 

315 km2

Broj stanovnika: 

434 403 (2016.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 

0,1 % (2016.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 

9,898 milijardi EUR (2016.)

Službeni jezici EU-a: 

malteški, engleski

Politički sustav: 

zastupnička demokratska republika

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 

6

Valuta: 

Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2008.

Schengen area member: 

Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Datum pristupanja EU-u: 

1. svibnja 2004.

Predsjedanje Vijećem: 

Sljedeća poveznica preusmjerava na vanjsku internetsku stranicuo trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a - Datumi malteškog predsjedanja

Maltu čini arhipelag od pet otoka u središnjem Sredozemnom moru, južno od Sicilije, istočno od Tunisa i sjeverno od Libije. Malta je jedna od najmanjih i najgušće naseljenih država na svijetu.

Najvažniji sektori malteškoga gospodarstva u 2015. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (22,6 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,8 %) te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (12,5 %).

Najvažniji izvozni partneri Malte jesu Njemačka, Francuska i Hong Kong, a najvažniji uvozni partneri Italija, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina.

Malta u EU-u

Europski parlament

Malta ima 6 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta na Malti

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju 22 predstavnika malteške vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi malteškog predsjedanja:

Siječanj – lipanj 2017.

Predsjedništvo Vijeća EU-a.

Europska komisija

Karmenu Vella povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Malta, a zadužen je za okoliš, pomorstvo i ribarstvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije na Malti

Europski gospodarski i socijalni odbor

Malta ima 5 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Malta ima 5 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-a

Malta komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća malteškog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Malta pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini.

Pregled financijskih odnosa Malte s EU-om u 2015.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Malti: 0,134 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Malti izražena kao postotak malteškog bruto nacionalnog dohotka (BND): 1,57 %
  • ukupni doprinos Malte proračunu EU-a: 0,092 milijardi EUR
  • doprinos Malte proračunu EU-a kao postotak malteškog BND-a: 1,08 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje na Malti financira EU

Novcem koji Malta uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Maltu.

Praktične informacije o Malti

Back to top