Euroopan Unioni

Malta

Malta

Perustiedot

Maltan lippu

Valtiomuoto

Malta on parlamentaarinen tasavalta. Hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti, jonka pääasialliset tehtävät ovat edustuksellisia. Parlamentti on yksikamarinen. Maa on jaettu 5 alueeseen. Kullakin niistä on alueellinen komitea, joka toimii yhdyssiteenä paikallisen ja kansallisen hallituksen välillä.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Maltan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2018 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (21,0 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (16,8 %), taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta, kotitalouksien toiminta ja kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (15,0 %).

Maltan viennistä 57 % on EU:n sisäistä (Saksa 16 %, Italia 12 % ja Ranska 11 %); 6 % viennistä suuntautuu Singaporeen ja 6 % Japaniin.

Tuonnista puolestaan 72 % tulee muista EU-maista (Italia 25 % ja Saksa 8 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (4 %) ja Intia (3 %).

Malta EU:ssa

Euroopan parlamentti

Maltalla on 6 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Maltan-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Maltan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Maltan puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2017

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Linkki ulkoiselle verkkosivustolleEU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Maltasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Helena Dalli, jonka vastuualueena ovat tasa-arvoasiat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Maltan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Maltalla on 5 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Maltalla on 5 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Malta pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Malta maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Maltan osuus EU-rahoituksesta vuonna 2018:

  • Maltan saama EU-rahoitus: 0,156 miljardia euroa
    (rahoituksen osuus suhteessa Maltan bruttokansantuloon: 1,38 %)
  • Maksut EU:n talousarvioon: 0,102 miljardia euroa
    (maksujen osuus suhteessa Maltan bruttokansantuloon: 0,91 %)

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Maltassa

Maltan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Maltassa)

Back to top