Euroopa Liit

Malta

Malta

Ülevaade

Malta lipp

Poliitiline süsteem

Malta on ühekojalise parlamendiga vabariik, mille riigipea on üldjoontes tseremoniaalseid ülesandeid täitev president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Riik on jagatud 5 piirkonnaks. Igaühel neist on oma piirkondlik komitee, mis toimib kohaliku ja riikliku valitsuse vahendajana.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Malta majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2018. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (21,0%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,8%) ning kunst, meelelahutus ja vaba aeg; muud teenindavad tegevused; kodumajapidamiste ja ekstraterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus (15,0%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Malta ekspordist 57% (Saksamaa 16%, Itaalia 12% ja Prantsusmaa 11%), samas kui ELi-väliselt läheb 6% nii Singapuri kui ka Jaapanisse.

72% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Itaalia 25% ja Saksamaa 8%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 4% Hiinast ja 3% Indiast.

Malta ELis

Euroopa Parlament

Maltalt on Euroopa Parlamenti valitud 6 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Maltal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Malta valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Malta eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2017

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Malta poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Helena Dalli, kelle vastutusalaks on võrdõiguslikkus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Maltal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Maltal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 5 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Maltal on Regioonide Komitees 1 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Malta suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Malta nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Malta?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Malta 2018. aasta andmed:

  • ELi kogukulud Maltal – 0,156 miljardit eurot
    (vastab 1,38 %-le Malta kogurahvatulust)
  • Kogu osamaks ELi eelarvesse – 0,102 miljardit eurot
    (vastab 0,91 %-le Malta kogurahvatulust)

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Maltal

Rahalised vahendid, mida Malta maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Maltale kasulikud on.

Back to top