Euroopa Liit

Malta

Malta

Ülevaade

Malta lipp

Poliitiline süsteem

Malta on ühekojalise parlamendiga vabariik, mille riigipea on üldjoontes tseremoniaalseid ülesandeid täitev president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Riik on jagatud 5 piirkonnaks. Igaühel neist on oma piirkondlik komitee, mis toimib kohaliku ja riikliku valitsuse vahendajana.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Malta majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2016. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,9%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (17,7%) ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, haldus- ja abitegevused (12,7%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Malta ekspordist 39% (Saksamaa 14% ja Prantsusmaa 8%), samas kui ELi-väliselt läheb 27% Ameerika Ühendriikidesse, 6% Singapuri ja 5% Jaapanisse.

54% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Itaalia 21%, Saksamaa ja Ühendkuningriik mõlemad 6%), väljastpoolt ELi tuleb 12% Kaimanisaartelt ja 10% Kanadast.

Malta ELis

Euroopa Parlament

Maltalt on Euroopa Parlamenti valitud 6 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Maltal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Malta valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Malta eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2017

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Järgmine link viib välisele veebisaidilePraegune ELi nõukogu eesistujariik

Euroopa Komisjon

Malta poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Karmenu Vella, kelle vastutusalaks on keskkond, merendus ja kalandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Maltal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Maltal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 5 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Maltal on Regioonide Komitees 5 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Malta suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Malta nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Malta rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Malta rahaliste vahendite jaotus ELis 2017. aastal

  • ELi kogukulud Maltal: 0,201 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Malta kogurahvatulus: 1,93%
  • Malta kogupanus ELi eelarvesse: 0,082 miljardit eurot
  • Malta poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulus: 0,79%

Lisateave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Maltal

Rahalised vahendid, mida Malta maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Maltale kasulikud on.

Back to top