Euroopa Liit

Malta

Ülevaade

Pealinn: 

Valletta

Pindala: 

315 km2

Rahvaarv: 

434 403 (2016)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 

0,1 % (2016)

Sisemajanduse koguprodukt (SKP): 

9,898 miljardit EUR (2016)

ELi ametlik(ud) keel(ed): 

malta, inglise

Poliitiline süsteem: 

parlamentaarne vabariik

Kohti Euroopa Parlamendis: 

6

Rahaühik: 

Euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 2008

Schengen area member: 

Jah, Malta on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

ELi liikmesriik alates: 

1. mai 2004

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: 

Järgmine link suunab välise veebisaidi juurdeEuroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja - Malta eesistumise perioodid

Malta on saareriik, mis koosneb viiest saarest, mis asuvad Vahemere keskosas − Sitsiiliast lõunas, Tuneesiast idas ja Liibüast põhjas. Malta on üks maailma väiksemaid ja tihedamini asustatud riike maailmas.

Malta majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2015. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (22,6 %), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (18,8 %), kutse-, teadus- ja tehnoloogiaalane tegevus ning haldus- ja abitegevused (12,5%).

Malta peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Prantsusmaa ja Hongkong ning peamised impordipartnerid on Itaalia, Madalmaad ja Ühendkuningriik.

Malta ELis

Euroopa Parlament

Maltalt on Euroopa Parlamenti valitud 6 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Maltal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Malta valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Malta eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2017

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik kohta.

Euroopa Komisjon

Malta poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Karmenu Vella, kelle vastutusalaks on keskkond, merendus ja kalandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Maltal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Maltal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 5 esindajat. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Maltal on Euroopa Regioonide Komitees 5 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Malta suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Malta nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Malta rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Malta rahaliste vahendite jaotus ELis 2015. aastal:

  • ELi kogukulud Maltal: 0,134 miljardit EUR
  • ELi kogukulude osakaal Malta kogurahvatulust: 1,57 %
  • Malta kogupanus ELi eelarvesse: 0,092 miljardit EUR
  • Malta poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust: 1,08 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

ELi rahastatud projektid Maltal

Rahalised vahendid, mida Malta maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Malta ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave

Back to top