Europeiska Unionen

Luxemburg

Översikt

Huvudstad: 

Luxemburg

Yta: 

2 586 km2

Folkmängd: 

576 249 (2016)

Folkmängd i procent av EU:s befolkning: 

0,1 % (2016)

Bruttonationalprodukt (BNP): 

54,195 miljarder EUR (2016)

Officiella EU-språk: 

Franska, Tyska

Statsskick: 

Parlamentarisk konstitutionell monarki

Antal platser i Europaparlamentet: 

6

Valuta: 

Euro. Medlem i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja – med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

EU-medlem sedan: 

1 januari 1958

Ordförandeland i EU: 

Länken går till en extern webbplatsEU:s nuvarande ordförandeland - Luxemburgs ordförandeskap

Storhertigdömet Luxemburg omges av Belgien i väster, Frankrike i söder och Tyskland i öster. Sett till antalet invånare är Luxemburg det rikaste landet i EU och dessutom ett av de minsta. Landet utgörs till stor del av skogar och låga berg. 

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2015 var finans- och försäkringsverksamhet (28,4 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (16,6 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (15,6 %).

Luxemburgs exporterar främst till Tyskland, Frankrike och Belgien och importerar mest från Belgien, Tyskland och Kina.

Luxemburg i EU

Europaparlamentet

Luxemburg har 6 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Luxemburg

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Luxemburgs regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är landets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

 

Luxemburgs ordförandeskap:

Jan–juni 1960 | jan–juni 1963 | jan–juni 1966 | jan–juni 1969 | jan–juni 1972 | jan–juni 1976 | juli–dec 1980 | juli–dec 1985 | jan–juni 1991 | juli–dec 1997 | jan–juni 2005 | jul-dec 2015

EU:s ordförandeskap

EU-kommissionen

Ordförande för EU-kommissionen är Jean-Claude Juncker från Luxemburg.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.
EU-kommissionens kontor i Luxemburg

Ekonomiska och sociala kommittén

Luxemburg har 5 ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Luxemburg har 5 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Luxemburg för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Luxemburgs ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Luxemburg med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa. Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället se till EU-invånarnas behov som helhet.

Luxemburg och EU-budgeten 2015:

  • EU-bidrag till Luxemburg: 1,649 miljarder EUR
  • EU-bidragen i procent av landets bruttonationalinkomst: 4,80 %
  • Luxemburgs EU-avgift: 0,350 miljarder EUR
  • Luxemburgs EU-avgift i procent av dess bruttonationalinkomst: 1,02 %

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Luxemburg

Luxemburgs bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Luxemburg.

Praktisk information

Back to top