Evropska unija

Luksemburg

Luksemburg

Pregled

Luksemburška zastava

Politični sistem

Veliko vojvodstvo Luksemburg je parlamentarna ustavna monarhija s predsednikom vlade in voditeljem države – velikim vojvodo, ki ima zgolj formalne pristojnosti. Izvršilno oblast ima vlada. Splošne volitve so vsakih pet let, na njih izvolijo 60 članov enodomnega zakonodajnega telesa, poslanske zbornice. Država je razdeljena na 4 elektorska okrožja, 12 upravnih kantonov in 105 občin. 12 občin ima status mesta, največje med njimi je Luxembourg. Luxembourg je poleg Bruslja in Strasbourga eden od treh uradnih sedežev evropskih institucij. Luksemburg ima tri uradne jezike: francoščino, nemščino in luksemburščino. Prva dva sta uradna jezika EU.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Luksemburga leta 2016 so bile finančne in zavarovalniške storitve (27,2 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (17,1 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,3 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 83 % celotnega luksemburškega izvoza (Nemčija 23 %, Belgija 17 %, Francija 15 %), zunaj EU je znašal izvoz v Švico in ZDA skupaj 3 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 77 % (Belgija 29 %, Nemčija 24 %, Francija 10 %), zunaj EU je znašal uvoz iz ZDA 7 % in iz Kitajske 6 %.

Luksemburg v EU

Evropski parlament

Iz Luksemburga prihaja 6 poslancev Evropskega parlamenta: več o luksemburških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Luksemburgu

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki luksemburške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Luksemburško predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1960 | jan–jun 1963 | jan–jun 1966 | jan–jun 1969 | jan–jun 1972 | jan–jun 1976 | jul–dec 1980 | jul–dec 1985 | jan–jun 1991 | jul–dec 1997 | jan–jun 2005 | jul–dec 2015

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletiščeTrenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Predsednik Evropske komisije je Luksemburžan Jean-Claude Juncker.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Luksemburgu

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Luksemburg ima 5 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Luksemburg ima 5 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Luksemburga z institucijami EU potekajo prek njegovega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega luksemburškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se luksemburški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Luksemburg prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Luksemburg–EU za leto 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Luksemburg: 1,827 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % luksemburškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 4,97 %
  • Skupaj luksemburški prispevek v proračun EU: 0,307 milijarde evrov
  • Luksemburški prispevek v proračun EU v % luksemburškega BND: 0,84 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Luksemburgu, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Luksemburg, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Luksemburgu – prejemniku sredstev EU.

Back to top