Európska únia

Luxembursko

Luxembursko

Prehľad

Luxemburská vlajka

Politický systém

Luxemburské veľkovojvodstvo je parlamentná konštitučná monarchia (veľkovojvodstvo) s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – veľkovojvodom, ktorý má len formálne právomoci. Vláda má výkonnú moc. Všeobecné voľby sa konajú každých 5 rokov. Do jednokomorového zákonodarného orgánu, poslaneckej snemovne, je volených 60 poslancov. Krajina je rozdelená na 4 volebné regióny, 12 správnych kantónov a 105 komún, z ktorých 12 má štatút mesta, pričom najväčšou z nich je mesto Luxemburg. Luxemburg je spolu s Bruselom a Štrasburgom jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií. V Luxembursku existujú tri úradné jazyky: francúzština, nemčina a luxemburčina. Prvé dva sú úradné jazyky EÚ.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Luxemburska v roku 2016 boli finančné a poisťovacie činnosti (27,2 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,1 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,3 %).

Do krajín EÚ smeruje 83 % luxemburského vývozu (Nemecko 23 %, Belgicko 17 % a Francúzsko 15 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 3 % vývozu do Švajčiarska a 3 % do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 77 % pochádza z členských štátov EÚ (z Belgicka 29 %, Nemecka 24 % a Francúzska 10 %). Z krajín mimo EÚ pochádza 7 % dovozu zo Spojených štátov a 6 % z Číny.

Luxembursko v EÚ

Európsky parlament

Luxembursko má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Luxembursko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Luxembursku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia luxemburskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Luxemburska:

január až jún 1960 | január až jún 1963 | január až jún 1966 | január až jún 1969 | január až jún 1972 | január až jún 1976 | júl až december 1980 | júl až december 1985 | január až jún 1991 | júl až december 1997 | január až jún 2005 | júl až december 2015

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídloSúčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Predsedom Európskej komisie je Jean-Claude Juncker z Luxemburska.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Luxembursku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Luxembursko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 5 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Luxembursko má v Európskom výbore regiónov 5 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Luxembursko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Luxemburska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Luxemburska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Luxemburska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Luxembursku: 1,827 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % luxemburského hrubého národného dôchodku (HND): 4,97 %
  • Celkový príspevok Luxemburska do rozpočtu EÚ: 0,307 mld. EUR
  • Príspevok Luxemburska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,84 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Luxembursku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Luxemburska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Luxembursko využíva finančné prostriedky EÚ.

Back to top