European Union website, the official EU website

Luxemburg

Prezentare generală: 

Marele Ducat al Luxemburgului este o țară fără ieșire la mare, situată în partea de nord-vest a Europei. Se învecinează cu Belgia la vest, cu Franța la sud și cu Germania la est. Deși este una dintre cele mai mici țări ale UE, Luxemburgul are cel mai mare PIB pe cap de locuitor. Relieful este deluros, iar o mare parte din teritoriu este împădurit. 

În 2015, cele mai importante sectoare ale economiei Luxemburgului erau: activitățile financiare și de asigurări (28,4 %); comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transporturile și serviciile de cazare și alimentație publică (16,6 %) și administrația publică, apărarea, educația, sănătatea și asistența socială (15,6 %).

Principalii parteneri de export ai Luxemburgului sunt Germania, Franța și Belgia, iar cei de import sunt Belgia, Germania și China.

Capitala: 

Luxemburg

Suprafața: 

2 586 km2

Populația: 

562 958 (2015)

Populația ca procent din totalul populației UE: 

0,1 % (2015)

Produsul intern brut (PIB): 

52,112 miliarde EUR (2015)

Limba UE oficială: 

franceza, germana

Sistem politic: 

monarhie constituțională parlamentară

Stat membru UE de la: 

1 ianuarie 1958

Locuri în Parlamentul European: 

6

Moneda: 

Euro. Stat membru al zonei euro de la 1 ianuarie 1999

Stat membru al spațiului Schengen: 

 da - stat membru al spațiului Schengen de la 26 martie 1995

Președinția Consiliului: 

Luxemburgul a deținut președinția rotativă a Consiliului UE de 12 ori între anii 1960 și 2015.

Luxemburgul și Uniunea Europeană

Parlamentul European

Parlamentul European are 6 membri din Luxemburg. Aflați cine sunt acești deputați europeni.

Biroul de informare al Parlamentului European în Luxemburg

Consiliul UE

Miniștrii din statele membre se reunesc periodic în cadrul Consiliului UE pentru a adopta norme europene și pentru a coordona politici. În funcție de domeniul de politică abordat, diferiți reprezentanți ai guvernului luxemburghez participă în mod regulat la reuniunile Consiliului.

Președinția Consiliului UE

Consiliul UE nu are un președinte permanent, așa cum au, de exemplu, Comisia sau Parlamentul. Lucrările sale sunt conduse de către țara care deține președinția Consiliului, iar aceasta se schimbă o dată la 6 luni.

Pe parcursul acestor 6 luni, miniștrii din guvernul țării respective prezidează reuniunile Consiliului și contribuie la stabilirea agendei acestora în toate domeniile de politică. De asemenea, ei au rolul de a facilita dialogul cu celelalte instituții ale UE.

Președinția Consiliului UE a revenit/va reveni Luxemburgului în perioadele:

ianuarie - iunie 1960 | ianuarie - iunie 1963 | ianuarie - iunie 1966 | ianuarie - iunie 1969 | ianuarie - iunie 1972 | ianuarie - iunie 1976 | iulie - decembrie 1980 | iulie - decembrie 1985 | ianuarie - iunie 1991 | iulie - decembrie 1997 | ianuarie - iunie 2005 | iulie - decembrie 2015

Detalii despre președinția actuală a Consiliului UE.

Comisia Europeană

Președintele Comisiei Europene este Jean-Claude Juncker, din Luxemburg.

Comisia este reprezentată în fiecare țară a UE de către un birou local, numit „reprezentanță”.
Reprezentanța Comisiei în Luxemburg

Comitetul Economic și Social European

Luxemburgul are 5 reprezentanți în Comitetul Economic și Social European. Acest organism reprezintă angajatorii, lucrătorii și alte grupuri de interese și este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se obține o imagine mai clară a posibilelor modificări ale situației sociale și ale condițiilor de lucru în țările membre.

Comitetul Regiunilor

Luxemburgul are 5 reprezentanți în Comitetul Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali. Acest organism este consultat cu privire la reglementările propuse, pentru a se garanta că legislația europeană ține cont de punctul de vedere al fiecărei regiuni din UE.

Reprezentanța permanentă pe lângă Uniunea Europeană

Comunicarea dintre Luxemburg și instituțiile UE se desfășoară și prin reprezentanța permanentă din Bruxelles. Reprezentanța acționează ca o „ambasadă” a Luxemburgului - principala sa sarcină este de a se asigura că interesele și politicile țării sunt luate în calcul într-un mod cât mai eficient în UE.

Bugete și finanțare

Sumele primite/vărsate la bugetul UE

Contribuțiile financiare ale statelor membre la bugetul UE sunt repartizate în mod echitabil, în funcție de mijloacele disponibile. Cu cât este mai dezvoltată economia unei țări, cu atât este mai mare contribuția sa. Bugetul UE nu are obiectivul de a redistribui bogăția, ci mai degrabă pe acela de a se concentra asupra nevoilor tuturor europenilor, în ansamblu.

Relația financiară dintre Luxemburg și UE (2015):

  • Cheltuielile UE în Luxemburg: 1,649 miliarde EUR
  • Cheltuielile UE în Luxemburg, ca procent din venitul național brut (VNB) al acestei țări: 4,80 %
  • Contribuția Luxemburgului la bugetul UE: 0,350 miliarde EUR
  • Contribuția Luxemburgului la bugetul UE, ca procent din VNB: 1,02 %

Mai multe cifre legate de bugetul, veniturile și cheltuielile UE:

Proiecte finanțate de UE în Luxemburg

Sumele cu care contribuie Luxemburgul la bugetul UE sunt direcționate către finanțarea de programe și proiecte în toate țările UE (construcții de drumuri, subvenționarea cercetătorilor, protecția mediului etc.).

Aflați cum sunt utilizate fondurile europene în Luxemburg.

Informații practice