Unia Europejska

Luksemburg

Informacje ogólne

Stolica: 

Luksemburg

Powierzchnia: 

2 586 km2

Ludność państwa: 

576 249 (2016 r.)

Odsetek ludności UE: 

0,1 % (2016 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 

54,195 miliardów EUR (2016 r.)

Język urzędowy: 

francuski, niemiecki

Ustrój polityczny: 

monarchia konstytucyjna

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 

6

Waluta: 

Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 1999 r.

Schengen area member: 

 Tak. Luksemburg jest członkiem strefy Schengen od 26 marca 1995 r.

W UE od: 

1 stycznia 1958 r.

Przewodnictwo w Radzie: 

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową.aktualnym przewodnictwie w Radzie UE - Daty luksemburskiej prezydencji

Wielkie Księstwo Luksemburga to kraj śródlądowy położony w Europie Zachodniej. Od zachodu sąsiaduje z Belgią, od południa – z Francją, a od wschodu – z Niemcami. Jest to kraj o najwyższym dochodzie na jednego mieszkańca spośród wszystkich krajów UE, a zarazem jedno z najmniejszych państw w UE. Przeważającą część powierzchni Luksemburga stanowią tereny pagórkowate pokryte lasami. 

Do najważniejszych sektorów luksemburskiej gospodarki w 2015 r. należały: przemysł (28,4 %), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (16,6 %) oraz  działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (15,6 %).

Główne rynki eksportowe dla luksemburskiej gospodarki to Niemcy, Francja i Belgia, a w przypadku importu – Belgia, Niemcy i Chiny.

Luksemburg w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Luksemburga. Więcej informacji o luksemburskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele luksemburskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

 

Daty luksemburskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1960 r., styczeń–czerwiec 1963 r., styczeń–czerwiec 1966 r., styczeń–czerwiec 1969 r., styczeń–czerwiec 1972 r., styczeń–czerwiec 1976 r., lipiec–grudzień 1980 r., lipiec–grudzień 1985 r., styczeń–czerwiec 1991 r., lipiec–grudzień 1997 r., styczeń–czerwiec 2005 r., lipiec–grudzień 2015 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker z Luksemburga.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.
Przedstawicielstwo Komisji w Luksemburgu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Luksemburg ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Luksemburg ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Luksemburg utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Luksemburga przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Luksemburg wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Luksemburg a budżet UE w 2015 r.:

  • Łączne wydatki UE w Luksemburgu: 1,649 miliardów EUR
  • Łączne wydatki UE jako % luksemburskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 4,80 %
  • Łączny wkład Luksemburga do budżetu UE: 0,350 miliardów EUR
  • Wkład Luksemburga do budżetu UE jako % luksemburskiego DNB: 1,02 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Luksemburgu

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Luksemburg wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Luksemburg się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Luksemburg – informacje praktyczne

Back to top