Europese Unie

Luxemburg

In het kort

Luxemburgse vlag

Staatsbestel

Het Groothertogdom Luxemburg is een parlementaire constitutionele monarchie (een groothertogdom) met een regeringsleider (de premier, die ook "staatsminister" wordt genoemd) en een staatshoofd (de groothertog, die alleen formele rechten heeft). De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de regering. Om de vijf jaar worden algemene verkiezingen gehouden. Daarbij worden 60 leden gekozen voor het wetgevend orgaan dat uit één kamer bestaat, de kamer van afgevaardigden. Het land is verdeeld in vier kiesdistricten, 12 bestuurlijke kantons en 105 gemeenten. Twaalf gemeenten hebben de status van stad, waaronder de grootste: Luxemburg. Luxemburg-Stad is, naast Brussel en Straatsburg, een van de drie officiële zetels van de EU-instellingen. Luxemburg heeft drie officiële talen: Fans, Duits en Luxemburgs. De eerste twee zijn officiële EU-talen.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Luxemburgse economie waren in 2016 financiën en verzekeringen (27,2%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (17,1%) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (15,3%).

De handel met andere EU-landen is goed voor 83% van de uitvoer (Duitsland 23%, België 17% en Frankrijk 15%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU zijn Zwitserland en de VS (beide 3%).

77% van de invoer komt uit EU-landen (België 29%, Duitsland 24% en Frankrijk 10%). 7% is afkomstig uit de VS en 6% uit China.

Luxemburg in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Luxemburgse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Luxemburg

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Luxemburgse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Luxemburg:

januari-juni 1960 | januari-juni 1963 | januari-juni 1966 | januari-juni 1969 | januari-juni 1972 | januari-juni 1976 | juli-december 1980 | juli-december 1985 | januari-juni 1991 | juli-december 1997 | januari-juni 2005 | juli-december 2015

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Volg deze link naar de aparte website van hetHuidig voorzitterschap van de EU.

Europese Commissie

De voorzitter van de Europese Commissie is de Luxemburger Jean-Claude Juncker.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Luxemburg

Europees Economisch en Sociaal Comité

Luxemburg heeft vijf vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Luxemburg heeft ook vijf vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Luxemburg houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Luxemburgse "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Luxemburg?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Luxemburg in 2017:

  • Totale EU-bestedingen in Luxemburg: 1,827 miljard euro
  • Totale EU-bestedingen in % van het Luxemburgse bruto nationaal inkomen (bni): 4,97%
  • Totale Luxemburgse bijdrage aan de EU-begroting: 0,307 miljard euro
  • Luxemburgse bijdrage aan de EU-begroting in % van het bni: 0,84%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Luxemburg

De bijdrage van Luxemburg aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Luxemburg

Back to top