Europese Unie

Luxemburg

In het kort

Hoofdstad: 

Luxemburg

Oppervlakte: 

2 586 km2

Bevolking: 

576 249 (2016)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 

0,1 % (2016)

Bruto binnenlands product (bbp): 

54,195 miljard EUR (2016)

Officiële EU-talen: 

Frans, Duits

Staatsbestel: 

parlementaire constitutionele monarchie

Aantal zetels in het Europees Parlement: 

6

Munteenheid: 

Euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen area member: 

 Ja, Luxemburg maakt deel uit van het Schengengebied sinds 26 maart 1995.

EU-lidstaat sinds: 

1 januari 1958

Voorzitterschap van de Raad: 

De volgende link brengt u naar een externe websitehuidige voorzitterschap van de Raad van de EU - Voorzitterschappen van Luxemburg

Het Groothertogdom Luxemburg heeft geen zeekust en wordt omringd door België, Frankrijk en Duitsland. Het is een van de kleinste landen van de EU, maar wel het rijkst per hoofd van de bevolking. Het land bestaat grotendeels uit golvende heuvels en bossen. 

De belangrijkste sectoren van de Luxemburgse economie waren in 2015 financiën en verzekeringen (28,4 %), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (16,6 %) en overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (15,6 %).

Luxemburg exporteert vooral naar Duitsland, Frankrijk en België, en importeert vooral uit België, Duitsland en China.

Luxemburg in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Luxemburgse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Luxemburg

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Luxemburgse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

 

Voorzitterschappen van Luxemburg:

januari-juni 1960 | januari-juni 1963 | januari-juni 1966 | januari-juni 1969 | januari-juni 1972 | januari-juni 1976 | juli-december 1980 | juli-december 1985 | januari-juni 1991 | juli-december 1997 | januari-juni 2005 | juli-december 2015 |

Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europese Commissie

De voorzitter van de Europese Commissie is de Luxemburger Jean-Claude Juncker.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".
Vertegenwoordiging van de Commissie in Luxemburg

Europees Economisch en Sociaal Comité

Luxemburg heeft 5 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Luxemburg heeft 5 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Luxemburg houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Luxemburgse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Luxemburg?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Luxemburg in 2015:

  • Totale bestedingen van de EU in Luxemburg: 1,649 miljard EUR
  • Totale EU-bestedingen in % van het Poolse bruto nationaal inkomen (BNI): 4,80 %
  • Totale Luxemburgse bijdrage aan de EU-begroting: 0,350 miljard EUR
  • Luxemburgse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 1,02 %

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Luxemburg

Het geld dat Luxemburg bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Luxemburg.

Praktische informatie

Back to top