Unjoni Ewrope

Il-Lussemburgu

Ħarsa ġenerali

Il-bandiera tal-Lussemburgu

Is-sistema politika

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu huwa monarkija kostituzzjonali parlamentari (Gran Dukat) b’kap tal-gvern - il-prim ministru - u kap tal-istat - il-Gran Duka - li għandu biss drittijiet formali. Il-gvern jeżerċita s-setgħa eżekuttiva. L-elezzjonijiet ġenerali jsiru kull 5 snin. Huma eletti 60 membru f’korp leġiżlattiv unikamerali, il-Kamra tad-Deputati. Il-pajjiż huwa maqsum f’4 reġjuni elettorali, 12-il distrett amministrattiv u 105 muniċipalitajiet. 12 mill-komuni għandhom status ta’ belt, bl-ikbar waħda l-Belt tal-Lussemburgu. Il-Belt tal-Lussembrugu, flimkien ma’ Brussell u Strasburgu, hija waħda mit-tliet sedi uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej. il-Lussemburgu għandu tliet ilsna uffiċjali: il-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Lussemburgiż. L-ewwel tnejn biss huma lingwi uffiċjali tal-UE

Il-pożizzjoni fuq il-mappa tal-UE

Il-kummerċ u l-ekonomija

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Lussemburgu fl-2016 kienu l-attivitajiet finanzjarji u tal-assikurazzjoni (27.2%), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (17.1%) u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (15.3%).

Il-kummerċ fi ħdan l-UE jammonta għal 83% tal-esportazzjonijiet tal-Lussemburgu (il-Ġermanja 23%, il-Belġju 17% u Franza 15%), filwaqt li barra mill-UE 3% jmorru kemm fl-Iżvizzera kif ukoll fl-Istati Uniti.

F’termini ta’ importazzjonijiet, 77% jiġu minn Stati Membri tal-UE (il-Belġju 29%, il-Ġermanja 24% u Franza 10%), filwaqt li barra mill-UE 7% jiġu mill-Istati Uniti u 6% miċ-Ċina.

Il-Lussemburgu fl-UE

Il-Parlament Ewropew

Hemm 6 membri fil-Parlament Ewropew mil-Lussemburgu. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Lussemburgu

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet tal-UE u jikkoordinaw il-politiki. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom regolarment rappreżentanti mill-gvern tal-Lussemburgu, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE m’għandux persuna waħda permanenti bħala president (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, ix-xogħol jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li jinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż jippresiedu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Lussemburgiżi:

Jan-Ġun 1960 | Jan-Ġun 1963 | Jan-Ġun 1966 | Jan-Ġun 1969 | Jan-Ġun 1972 | Jan-Ġun 1976 | Lul-Diċ 1980 | Lul-Diċ 1985 | Jan-Ġun 1991 | Lul-Diċ 1997 | Jan-Ġun 2005 | Lul-Diċ 2015

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-link li ġejja tieħdok f’sit web esternIl-presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea hu Jean-Claude Juncker, mil-Lussemburgu.

Il-Kummissjoni hija rrappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Lussemburgu

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Lussemburgu għandu 5 rappreżentanti fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Dan il-korp konsultattiv – li jirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – huwa kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex ikun hemm idea aħjar tal-bidliet possibbli tas-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Il-Lussemburgu għandu 5 rappreżentanti fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Dan il-korp konsultattiv jiġi kkonsultat dwar il-liġijiet proposti, biex jiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-rappreżentanza permanenti għall-UE

Il-Lussemburgu jikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tiegħu fi Brussell. Bħala l-“ambaxxata għall-UE” tal-Lussemburgu, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Il-Baġits u l-Finanzjament

Kemm jikkontribwixxi u jirċievi flus il-Lussemburgu?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija tal-pajjiż, aktar iħallas – u viċi versa. L-għan tal-baġit tal-UE mhuwiex li jipprova jqassam mill-ġdid il-ġid, iżda pjuttost li jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

It-tqassim tal-finanzi tal-Lussemburgu mal-UE fl-2017:

  • L-infiq totali tal-UE fil-Lussemburgu: €1.827 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) tal-Lussemburgu: 4.97 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Lussemburgiża għall-baġit tal-UE: €0.307 biljun
  • Il-kontribuzzjoni Lussemburgiża għall-baġit tal-UE bħala % tal-ING tiegħu: 0.84 %

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

Il-proġetti ffinanzjati mill-UE fil-Lussemburgu

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE mil-Lussemburgu jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif il-Lussemburgu jibbenefika mill-finanzjament tal-UE.

Back to top