Eiropas Savienība

Luksemburga

Īss apraksts

Galvaspilsēta: 

Luksemburga

Platība: 

2 586 km2

Iedzīvotāju skaits: 

576 249 (2016)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 

0,1 % (2016)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 

54,195 miljardi EUR (2016)

ES oficiālā(s) valoda(s): 

franču, vācu

Valsts iekārta: 

parlamentāra konstitucionālā monarhija

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 

6

Valūta: 

Eiro. Eirozonas dalībvalsts kopš 1999. gada 1. janvāra

Schengen area member: 

 Jā, Šengenas zonas valsts kopš 1995. gada 26. marts.

ES dalībvalsts no: 

1958. gada 1. janvāra

Padomes prezidentūra: 

Šī saite jūs pārvirza uz ārēju tīmekļa vietnipašreizējo ES Padomes prezidentūru - Luksemburgas prezidentūras laikposmi

Luksemburgas Lielhercogiste ir Ziemeļeiropas valsts bez izejas uz jūru. Tā robežojas ar Beļģiju rietumos, Franciju dienvidos un Vāciju austrumos. Tā ir ES vismazākā, bet arī visbagātākā valsts pēc IKP uz vienu iedzīvotāju. Lielu teritorijas daļu klāj kalni un meži. 

Svarīgākās Luksemburgas ekonomikas nozares 2015. gadā bija finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi (28,4 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (16,6 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (15,6 %).

Luksemburgas galvenie eksporta partneri ir Vācija, Francija un Beļģija, savukārt tās galvenie importa partneri ir Beļģija, Vācija un Ķīna.

Luksemburga ES

Eiropas Parlaments

Luksemburgai ir 6 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Luksemburgā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Luksemburgas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

 

Luksemburgas prezidentūras laikposmi:

1960. gada janvāris – jūnijs | 1963. gada janvāris – jūnijs | 1966. gada janvāris – jūnijs | 1969. gada janvāris – jūnijs | 1972. gada janvāris – jūnijs | 1976. gada janvāris – jūnijs | 1980. gada jūlijs – decembris | 1985. gada jūlijs – decembris | 1991. gada janvāris – jūnijs | 1997. gada jūlijs – decembris | 2005. gada janvāris – jūnijs | 2015. gada jūlijs – decembris.

ES Padomes prezidentūra lasiet te.

Eiropas Komisija

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs ir Žans Klods Junkers no Luksemburgas.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.
Komisijas pārstāvniecība Luksemburgā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Luksemburgai ir 5 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Luksemburgai ir 5 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Luksemburgas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Luksemburgu un ES struktūrām. Tās kā “Luksemburgas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Luksemburgas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Luksemburgas finanšu sadalījums 2015. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Luksemburgā  — 1,649 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Luksemburgas nacionālā kopienākuma (NKI) — 4,80 %
  • Luksemburgas kopējais ieguldījums ES budžetā —  0,350 miljardi EUR
  • Luksemburgas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI — 1,02 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Luksemburgā

Finanšu līdzekļi, ko Luksemburga iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Luksemburgā.

Praktiska informācija

Back to top