Eiropas Savienība

Luksemburga

Īss apraksts

Luksemburgas karogs

Valsts iekārta

Luksemburgas Lielhercogiste ir parlamentāra konstitucionāla monarhija (lielhercogiste). Tai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts galva (lielhercogs), kura tiesības ir tikai formālas. Valdībai ir izpildvara. Vispārējas vēlēšanas notiek ik pēc 5 gadiem. Tajās ievēl 60 deputātus likumdošanas iestādē (Deputātu palātā), kurai ir tikai viena palāta. Valsts ir iedalīta 4 vēlēšanu reģionos, 12 administratīvos kantonos un 105 pašvaldībās. 12 pašvaldībām ir pilsētas statuss (no tām lielākā ir Luksemburgas pilsēta). Luksemburga kopā ar Briseli un Strasbūru ir viena no trim oficiālajām Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietām. Luksemburgai ir trīs valsts valodas: franču, vācu un luksemburgiešu. Abas pirmās ir ES oficiālās valodas.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Luksemburgas ekonomikas svarīgākās nozares 2016. gadā bija finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi (27,2 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (17,1 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālie pakalpojumi (15,3 %).

Eiropas Savienības teritorijā noietu rod 83 % Luksemburgas eksporta (Vācijā 23 %, Beļģijā 17 % un Francijā 15 %), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir Šveice (3 %) un ASV (arī 3 %).

77 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Beļģijas 29 %, no Vācijas 24 % un no Francijas 10 %), savukārt starp ārpussavienības valstīm Luksemburgai galvenie importa partneri ir ASV (7 %) un Ķīna (6 %).

Luksemburga ES

Eiropas Parlaments

Luksemburgai ir 6 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Luksemburgā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Luksemburgas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Luksemburgas prezidentūras laikposmi:

1960. gada janvāris – jūnijs | 1963. gada janvāris – jūnijs | 1966. gada janvāris – jūnijs | 1969. gada janvāris – jūnijs | 1972. gada janvāris – jūnijs | 1976. gada janvāris – jūnijs | 1980. gada jūlijs – decembris | 1985. gada jūlijs – decembris | 1991. gada janvāris – jūnijs | 1997. gada jūlijs – decembris | 2005. gada janvāris – jūnijs | 2015. gada jūlijs – decembris

Prezidentūra ES Padomē

Šī saite ved uz ārēju vietniPašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs ir Žans Klods Junkers no Luksemburgas.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Luksemburgā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Luksemburgai ir 5 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Luksemburgai ir 5 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Luksemburgas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Luksemburgu un ES struktūrām. Tās kā “Luksemburgas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik Luksemburga iemaksā ES budžetā, un cik no tā saņem?

Dalībvalstu iemaksas ES budžetā tiek noteiktas taisnīgi un atbilstīgi to rocībai. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Ar ES saistīto Luksemburgas finanšu sadalījums 2016. gadā:

  • ES kopējie izdevumi Luksemburgā: 1,788 miljardi eiro;
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Luksemburgas nacionālā kopienākuma (NKI): 5,08 %;
  • Luksemburgas kopējais ieguldījums ES budžetā: 0,311 miljardi eiro;
  • Luksemburgas ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,88 %.

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Luksemburgā

Nauda, ko Luksemburga iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES dalībvalstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Luksemburga izmanto ES finansējumu.

Back to top