Europos Sąjunga

Liuksemburgas

Apžvalga

Sostinė: 

Liuksemburgas

Plotas: 

2 586 km2

Gyventojų sk.: 

576 249 (2016 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 

0,1 % (2016 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 

54,195 milijardo EUR (2016 m.)

Oficialioji ES kalba (-os): 

prancūzų, vokiečių

Politinė sistema: 

parlamentinė konstitucinė monarchija

Vietų skaičius Europos Parlamente: 

6

Valiuta: 

Euro. Priklauso euro zonai nuo 1999 m. sausio 1 d.

Schengen area member: 

 Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

ES valstybė narė nuo: 

1958 m. sausio 1 d.

Pirmininkavimas Tarybai: 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė yra iš visų pusių sausumos apsupta Šiaurės Europos šalis, kuri vakaruose ribojasi su Belgija, pietuose – su Prancūzija, o rytuose – su Vokietija. Liuksemburgas yra turtingiausia šalis Europos Sąjungoje pagal vienam gyventojui tenkančią BVP dalį, taip pat tai yra viena iš mažiausių ES šalių. Šalies kraštovaizdis – kalvos ir miškai. 

Svarbiausi Liuksemburgo ekonomikos sektoriai 2015 m. buvo finansinė ir draudimo veikla (28,4 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (16,6 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (15,6 %).

Pagrindinės Liuksemburgo eksporto partnerės yra Vokietija, Prancūzija ir Belgija, o pagrindinės importo partnerės – Belgija, Vokietija ir Kinija.

Liuksemburgas Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Liuksemburgui atstovauja 6 nariai.

Europos Parlamento biuras Liuksemburge

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Liuksemburgo vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

 

Liuksemburgo pirmininkavimo Tarybai datos:

1960 m. sausio–birželio mėn. | 1963 m. sausio–birželio mėn. | 1966 m. sausio–birželio mėn. | 1969 m. sausio–birželio mėn. | 1972 m. sausio–birželio mėn. | 1976 m. sausio–birželio mėn. | 1980 m. liepos–gruodžio mėn. | 1985 m. liepos–gruodžio mėn. | 1991 m. sausio–birželio mėn. | 1997 m. liepos–gruodžio mėn. | 2005 m. sausio–birželio mėn. | 2015 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES

Europos Komisija

Europos Komisijos Pirmininkas yra Jeanas-Claude’as Junckeris iš Liuksemburgo.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.
Komisijos atstovybė Liuksemburge

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Liuksemburgo atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

 

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Liuksemburgui atstovauja 5 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

 

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Liuksemburgas taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Liuksemburgo ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Liuksemburgas?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2015 m. Liuksemburgo ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Liuksemburge – 1,649 milijardo EUR.
  • Bendros ES išlaidos Liuksemburge sudaro 4,80 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Liuksemburgo įnašas į ES biudžetą – 0,350 milijardo EUR
  • Liuksemburgo įnašas į ES biudžetą sudaro 1,02 % Liuksemburgo BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Liuksemburge

Liuksemburgo į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Liuksemburgui.

Praktinė informacija

Back to top