Europos Sąjunga

Liuksemburgas

Liuksemburgas

Apžvalga

Liuksemburgo vėliava

Politinė sistema

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė yra parlamentinė konstitucinė monarchija (didžioji hercogystė), jos vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – didysis hercogas, turintis tik formalias teises. Vykdomosios valdžios galios suteiktos vyriausybei. Kas 5 metus vyksta visuotiniai rinkimai. Per juos į vienų rūmų įstatymų leidžiamąją instituciją – Deputatų Rūmus – renkama 60 narių. Šalis suskirstyta į 4 rinkiminius regionus, 12 administracinių kantonų ir 105 savivaldybes. 12 iš šių savivaldybių turi miesto statusą, didžiausia jų – Liuksemburgo miestas. Liuksemburgo miestas, kaip ir Briuselis bei Strasbūras, yra viena iš trijų oficialių buveinių, kur įsikūrusios Europos Sąjungos institucijos. Liuksemburgo oficialiosios kalbos yra trys: prancūzų, vokiečių ir liuksemburgiečių. Pirmosios dvi kalbos yra oficialiosios ES kalbos.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Liuksemburgo ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo finansinė ir draudimo veikla (26,5 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (18 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,7 %).

84 % Liuksemburgo eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 27 %, Belgiją – 15 %, Prancūziją – 14 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (3 %) ir Kiniją (2 %).

88 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Belgijos – 35 %, Vokietijos – 26 %, Prancūzijos – 11 %), o už ES ribų – 4 % iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir po 2 % iš Kinijos ir Japonijos.

Liuksemburgas Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Liuksemburgui atstovauja 6 nariai. Liuksemburgo atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Liuksemburge

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Liuksemburgo vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Liuksemburgo pirmininkavimo Tarybai datos:

1960 m. sausis–birželis | 1963 m. sausis–birželis | 1966 m. sausis–birželis | 1969 m. sausis–birželis | 1972 m. sausis–birželis | 1976 m. sausis–birželis | 1980 m. liepa–gruodis | 1985 m. liepa–gruodis | 1991 m. sausis–birželis | 1997 m. liepa–gruodis | 2005 m. sausis–birželis | 2015 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirtaŠiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Liuksemburgo deleguotas Europos Komisijos narys yra Nicolas Schmitas, atsakingas už darbo vietas ir socialines teises.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Liuksemburge

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Liuksemburgo atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Liuksemburgui atstovauja 5 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Liuksemburgas taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Liuksemburgo ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Liuksemburgas moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Liuksemburgo duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Liuksemburge suma – 2,008 mlrd. EUR
    (atitinka 4,86 proc. Liuksemburgo ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 0,357 mlrd. EUR
    (atitinka 0,86 proc. Liuksemburgo ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Liuksemburge

Liuksemburgo į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Liuksemburgui.

Back to top