Európai Unió

Luxemburg

Áttekintés

Főváros: 

Luxembourg

Terület: 

2 586 km2

Népesség: 

576 249 (2016)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 

0,1 % (2016)

Bruttó hazai termék (GDP): 

54,195 milliárd EUR (2016)

Hivatalos uniós nyelv(ek): 

francia, német

Államforma, politikai rendszer: 

alkotmányos parlamentáris monarchia

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 

6

Pénznem: 

Euró. (Luxemburg 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen area member: 

 Luxemburg 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Az Európai Unió tagországa: 

1958. január 1. óta

Soros uniós elnökség: 

A következő link külső webhelyre irányít átEU Tanácsának jelenlegi elnökségéről - A luxemburgi soros elnökség időszakai

A Luxemburgi Nagyhercegség Európa északi részén fekszik, nyugatról Belgium, délről Franciaország, keletről pedig Németország határolja. Bár az egyik legkisebb területű európai állam, az egy főre eső jövedelem tekintetében Luxemburg az első Európában. Az ország domborzata lankás dombvidék, területének jelentős részét erdők borítják. 

2015-ban a luxemburgi gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a pénzügyi és biztosítási tevékenységek (28,4%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (16,6%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (15,6%).

Luxemburg fő exportpiaca Németország, Franciaország és Belgium. Ami az importot illeti, Luxemburg fő kereskedelmi partnerei sorrendben a következők: Belgium, Németország és Kína.

Luxemburg az EU-ban

Európai Parlament

Luxemburg 6 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Luxemburg választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Luxemburgi Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a luxemburgi kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

 

A luxemburgi soros elnökség időszakai:

1960. január–június, 1963. január–június, 1966. január–június, 1969. január–június, 1972. január–június, 1976. január–június, 1980. július–december, 1985. július–december, 1991. január–június, 1997. július–december, 2005. január–június, 2015. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság luxemburgi tagja Jean-Claude Juncker, aki a Bizottság elnöke.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.
A Bizottság Luxemburgi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Luxemburgnak 5 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Luxemburgnak 5 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Luxemburg a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Luxemburg a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2015-es uniós költségvetés sarokszámai Luxemburg vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Luxemburgban: 1,649 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a luxemburgi bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 4,80 %
  • Luxemburg összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,350 milliárd EUR
  • Luxemburgnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a luxemburgi GNI-hez viszonyítva: 1,02 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Luxemburgban

A tagállamok, így a Luxemburg által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Luxemburg milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók

Back to top