Euroopan Unioni

Luxemburg

Perustiedot

Pääkaupunki: 

Luxemburg

Pinta-ala: 

2 586 km2

Väkiluku: 

576 249 (2016)

Osuus EUn väkiluvusta: 

0,1 % (2016)

Bruttokansantuote (BKT): 

54,195 miljardia EUR (2016)

Virallinen EU-kieli (kielet): 

ranska, saksa

Valtiomuoto: 

parlamentaarinen, perustuslaillinen monarkia

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 

6

Rahayksikkö: 

Euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen area member: 

Kyllä, Luxemburg on kuulunut Schengen-alueeseen 26.3.1995 alkaen.

Liittyi EUn jäseneksi: 

1.1.1958

EU:n neuvoston puheenjohtajuus: 

Luxemburg on Länsi-Euroopassa sijaitseva sisämaavaltio, jonka rajanaapureina ovat lännessä Belgia, etelässä Ranska ja idässä Saksa. Luxemburg on EU:n vaurain maa (mitattuna BKT:lla asukasta kohden) ja yksi sen pienimmistä jäsenmaista. Maastoltaan Luxemburg on kumpuilevaa ja metsäistä. 

Luxemburgin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2015 rahoitus- ja vakuutustoiminta (28,4 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (16,6 %) sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (15,6 %).

Luxemburgin tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Ranska ja Belgia ja tuontimaat Belgia, Saksa ja Kiina.

Luxemburg EU:ssa

Euroopan parlamentti

Luxemburgilla on 6 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Luxemburgin-tiedotustoimisto

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Luxemburgin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

 

Luxemburgin puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 1960 | tammikuu–kesäkuu 1963 | tammikuu–kesäkuu 1966 | tammikuu–kesäkuu 1969 | tammikuu–kesäkuu 1972 | tammikuu–kesäkuu 1976 | heinäkuu–joulukuu 1980 | heinäkuu–joulukuu 1985 | tammikuu–kesäkuu 1991 | heinäkuu–joulukuu 1997 | tammikuu–kesäkuu 2005 | heinäkuu–joulukuu 2015

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Euroopan komission tämänhetkinen puheenjohtaja on luxemburgilainen Jean-Claude Juncker.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.
Euroopan komission Luxemburgin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Luxemburgilla on 5 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Luxemburgilla on 5 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Luxemburg pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Luxemburg antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Luxemburgin osuus EU-rahoituksesta vuonna 2015:

  • EU-rahoitus Luxemburgissa: 1,649 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Luxemburgin bruttokansantuloon: 4,80 %
  • Luxemburgin maksut EU:n talousarvioon: 0,350 miljardia EUR
  • Luxemburgin EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 1,02 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Luxemburgissa

Luxemburgin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Luxemburgissa).

Käytännön tietoa

Back to top